A tárgy áttekinti a fehérjék (biologikumok, bioszimiláris készítmények) primer, szekunder, tercier és kvaterner szerkezetének meghatározására használt mintaelőkészítési (emésztés, dúsítás), elválasztástechnikai (kromatográfia, elektroforézis) és spektroszkópiai módszereket (MS, NMR, CD, ESR, fluoreszcencia, röntgendiffrakció), ill. betekintést ad a mennyiségi meghatározás, a fehérje komplexek, fehérje modellezés, bioinformatika és fehérje hálózatok területén elért legújabb kutatási eredményekbe.

Tematika:

 1. Definíciók, szerkezet, tulajdonságok
 2. Fehérje gyógyszerek előállítása, minőségellenőrzése
 3. Mintaelőkészítés: extrakció, sejtek feltárása, szolubilizálás, emésztés, tisztítás/dúsítás. Kromatográfiás módszerek: SEC, IEX, RP-HPLC (UHPLC és nanoLC), HILIC, HIC.
 4. Fehérjék vizsgálata gél és kapilláris elektroforézissel.
 5. Fehérjék vizsgálata spektroszkópiás módszerekkel: fluoreszcencia, UV-VIS, infravörös, CD, ESR. Kétdimenziós kromatográfia (gél, HPLC); CE-LIF, HPLC-CD; fényszórás-fluoreszcencia-UV.
 6. Tömegspektrometria: LC-MS, MALDI-MS, imaging, lab-on-a-chip
 7. Fehérjeszekvencia meghatározás: bottom up/top down, peptidszekvencia meghatározás, poszttranszlációs módosulások (glikoziláció, foszforiláció); adatbázisok, szoftverek.
 8. Mágneses magrezonancia analízis: fehérjék szerkezet analízisére használt speciális NMR technikák (homonukleáris és heteronukleáris technikák)
 9. Speciális vizsgálatok NMR technikával: felgombolyodás (folding), kötődés, dinamikai vizsgálatok.
 10. Fehérje szerkezet meghatározás röntgendiffrakciós technikával.
 11. Fehérje konformáció és kölcsönhatások vizsgálata: fehérje komplexek (fehérje-fehérje, fehérje-ligandum), konformerek.
 12. Fehérjék kvantitatív meghatározása: gélalapú, jelölésmentes, izotópjelzéses technikák.
 13. Fehérjemodellezés. Bioinformatika.
 14. Proteomika.. Fehérje hálózatok vizsgálata.