Személyi adatok
Név: dr. Moldvai Júlia

Tanulmányok
2010 – 2015 Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Budapest
2008 – 2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

Tudományos tevékenység
2013 – 2014 Tudományos Diákköri munka, Semmelweis Egyetem, Propedeutika Tanszék
Témavezető: Dr. Márton Krisztina
Téma: Dohányzás hatása a nyálszekrécióra: dohányzó és kontroll csoport nyugalmi nyálszekréciójának mérése

Szakmai tapasztalat
2015– Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet,
Konzerváló fogászat és Fogpótlástan rezidens
2014 – 2015 Semmelweis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika
Klinikai Tehetséggondozó Program
2014 Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika, Általános fogászati nyári gyakorlat
2013 Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, Extractiós nyári gyakorlat
Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesületének tagjaként IADS keretein belül, külföldi cseregyakorlatban való részvétel
2011 Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Ápolástani nyári gyakorlat

Nyelvismeret
Angol – középfokú C típusú nyelvvizsga
Francia – középfokú C típusú nyelvvizsga