Tanulmányok – végzettség:

 • Jogi szakokleveles fogorvos 2010.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézete (2008-2010), Budapest

 • Fogorvosi diploma 1987.

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Kar, (1982-1987) Budapest

Szakvizsgák:

 • Konzerváló és Fogpótlástan 2005.
 • Gyermekfogászat 1992
 • Fog és Szájbetegségek 1989.

Nyelvismeret:

Angol felsőfokú egészségügyi szakmaival bővített, és középfokú C típ. nyelvvizsga

Német alapfokú B típ. nyelvvizsga

Szervezeti tagságok:

MFE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság

Szakmai továbbképzések – versenyek – tudományos tevékenységek:

 • Koragyermekkori (0-7 éves) fejlődés un. Jógyakorlatok pályázat „Együttműködés, kommunikáció” témakör 2013. első helyezett
 • BEOKE –betegoktatók országos versenye 2011.
 • Sugárvédelmi vizsga B tip. 1996.
 • Rektori pályamunka első díj: A személyi számítógép alkalmazása a fogorvosi gyakorlatban 1985.
 • Külföldi továbbképzések, Egészségügyi Minisztériumi ösztöndíj:
 • Hollandia – ACTA Amsterdami Egyetem-Konzerváló és Esztétikai Fogászati Klinika (Prof. Jan van Amerongen mellett)
 • Dánia – Rigshospitalet (Prof. J. O. Andreasen mellett kutatómunka)
 • Svédország – Stockholm Karolinska Institutet, Huddinge Egyetem Gyermekfogászati és Prevenciós, Dentálhigiénikusi Centrum, Eastman Institutet

 Tudományos Diákköri  Munka:

 • SOTE Társadalomorvostani Intézet 1985-1986.
  A számítógép alkalmazási lehetőségei az egészségügy és a fogászat területén.

Publikációk:

Magyar nyelvű szakkönyv:

 • Dentális traumák ellátása 1996. Melánia Kiadó (dr. Kiss R. M. – dr. Czukor J. szakorvosképzést segítő szakkönyv)

Magyar nyelvű szakcikkek:

 • Fractura coronae non complicata diagnózisú eset bemutatása a gyermekkori elsősegélytől a végleges rehabilitációig egy évtized tapasztalata alapján Fogorvosi Szemle 105.évf. 2.szám 2012. 71-75. (első szerzős)
 • Mitől hívatás az orvoslás? Magyar Bioetikai Szemle 2011.1.
 • Jogok, orvosokért-betegekért Magyar Fogorvos 2011.1.38-42
 • Tehetünk-e a gyermekek mosolyáért? ETInfo 2010.12
 • A fogorvosi ellátás Svédországban, Magyar Fogorvos 1995; IV.évf.2.20-22
 • Dániában jártam, Magyar Fogorvos 1994; II.évf. 5. 29-30.
 • A fractura coronae esztétikus rehabilitációjának új lehetőségei, Magyar Fogorvos 1993; 2. 10-11
 • Egészségnevelő mesesorozat a Dörmögő Dömötör című gyermekújságban

Előadások: 

 • Reattachment of the original crownfragment. A new type of esthetic rehabilitation after dental traumas such as crownfracture. Report on selected cases. XII. Szájsebészeti Világkongresszus Budapest 1995. (első szerzős előadás)
 • „Hibák –e a hibák a gyermekfogorvosi gyakorlatban?” 2011. (Magyar Gyermekfogászati és prevenciós Társaság Vándorgyűlése)
 • Caries és PSR index felmérés 6-18 éves populációban (Kiss R. M. – Benedek D. MFE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Szekció XIV. Symposion)
 • Üvegionomer cementek a gyermekfogászati praxisban Gyermekfogászati diagnosztika, therápia és praxisszervezés fogorvostovábbképző-tanfolyam 1997.02.17-19.
 • Fogászati asszisztens továbbképzésen rendszeres gyermekfogászati és konzerválófogászati előadások ANTSZ Középmagyarországi Regionális Intézet