Beosztás: Parodontológiai Osztály vezető főorvosadr. Büchler János

Telefon: 317-66-00

Mellék: 60723

Szoba: 104

Szakmai önéletrajz

Személyi adatok

Név:  dr. Büchler János
Születési hely és idő: Budapest, 1950. december 07.

Szakmai tapasztalat

2010.    Egészségügyi Szakképző és TovábbképzőIntézetben a parodontológia előadója

2008.    Osztályvezető főorvos kinevezés

2005.    Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga (715/2005)

2004.    Semmelweis Egyetem FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság megbízása rezidensképzéssel kapcsolatos tutori tevékenységre

2004.    Nobel Biocare Implantácios Kurzus

2003.    Parodontológia szakterületért felelős főorvosi kinevezés

2002-    A Központi Stomatológiai Intézet  „ Újabb ismeretek a fog- és szájbetegségek   tárgyköréből szakorvosok részére ” cimű továbbképzések parodontológia előadója

2001.    Parodontológiai szakvizsga  (462/2001)

1998.    Who epidemiológiai vizsgálatok  (az 1985–ben és 991-ben elkezdett vizsgálatsorozat folytatás)

1996.    Parodontológiai diagnosztika és terápia” továbbképzés a HIETE Orvostovábbképző karán.

1995.    Irányitott szövetregeneráció elmélete és gyakorlata cimű kurzus (SOTE)

1992.    Kézi depurálás a fogágybetegségek gyógyításában kurzus  (a UCLA előadói vezetésével)

1984.    SOTE Bőr- és Nemikórtani Klinikán egyéni továbbképzés

1978.    Fog- és szájbetegségek szakorvosi képesítés (1082/1978)

1978.    Központi Stomatológiai Intézet  fogorvosi státusz (augusztus 15-től)

1976-    Fogorvosi magángyakorlat

1976.    Központi Stomatológiai Intézet helyettes fogorvosi megbízás ( november 18-tól)

1976.    SOTE Fogorvostudományi Kar  (15/1976)

Szervezeti tagságok:

Magyar Fogorvosok Egyesülete
Magyar Parodontológusok Egyesülete (vezetőségi tag)