Személyi adatok
Név: dr. Gallatz Katalin

Tanulmányok
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Budapest fogorvos szak
Végzettség: fogorvosi diploma, summa cum laude

Tudományos tevékenység
2015. május Rekori Pályamunka (egyszerzős), témája: Szálerősítésű csapok
2014. szeptember – 2015 június TDK tagság, Fogpótlástan Klinika,
témavezető: Dr. Kispélyi Barbara
Téma: Gyökércsapos fogművek vizsgálata intraorális röntgenfelvételek alapján
Betegfelvétel és vizsgálat az ügyeletes orvos mellett.
2013 szeptember – 2014 szeptember TDK tagság, Propedeutika Tanszék, témavezető: Dr. Márton Krisztina
Téma:Dohányzás hatása a nyálszekrécióra: dohányzó és kontroll csoport nyugalmi nyálszekréciójának mérése periotron és digitális mérleg segítségével

Szakmai tapasztalat
2015. szeptember: SE FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet – Konzerváló fogászat fogpótlástan rezidens
2014/2015 tanév tavaszi szemeszter: Klinikai Tehetséggondozó Program: Orális Diagnosztikai Tanszék, Radiológiai részleg. Az intraorális, panoráma és teleröntgen felvételek gyakorlatának elsajátítása, radiológiára érkező betegek ellátása
2014/2015 tanév őszi szemeszter: Klinikai Tehetséggondozó Program: Fogpótlástani Klinika; tematikus foglalkozások (Digitális intraorális szkennelés Iteroval, portréfotózás, introrális fotózás, korona -és héjprepráció mulázson)
2014. június: Fogpótlástani Klinika általános fogászat nyári gyakorlat
2013/2014 tanév őszi szemeszter: Klinikai Tehetséggondozó Program: Fogpótlástani Klinika, részvétel a ViDiCo Study-ban
(Comparison of two shade guides for visual and one digital device for electronic shade matching in dentistry)
2013. július: Orális Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveoláris Sebészeti Részleg extractiós nyári gyakorlat
2011. június: Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika ápolástan nyári gyakorlat

Nyelvismeret
NÉMET: középfokú nyelvvizsga
ANGOL, OLASZ: társalgási szint

Szervezeti tagságok
2013 szeptember -Tudományos Diákkör tagság
2012 október -Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete; aktív tag
Részvétel a budapesti Országos Találkozón (2013 október) és a pécsi Országos Találkozón (2014 október)

Előadások
2015 február Elsőszerzős előadás a Semmelweis Egyetem TDK Konferencia 2015 Fogorvostudományok szekciójában (Gyökércsapos fogművek vizsgálata intraorális röntgenfelvételek alapján)