TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLATÁNAK KIADÁSÁRÓL

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezendően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló (1. E/2017. (IV. 28.) számú rektori és kancellári határozat) szabályzat alapján az egészségügyi dokumentáció másolatának kiadásával kapcsolatos eljárási rend Klinikánkon:


Betegdokumentáció másolat igénylés

Minden esetben írásos kérelem szükséges.
A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója (rokona), örököse.
A betegdokumentáció kérés teljesítésének engedélyezésre jogosult személy a Klinika Igazgatója.
Adatkérés teljesítésének határideje: 15 munkanap

Írásos kérelem formanyomtatványai (amit le tud tölteni erről az oldalról):

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton vagy elektronikus úton is.

Személyesen:

Budapest, VIII. kerület, Korányi Sándor u. 2/a, Igazgatói titkárság, magasföldszint 

Postai úton: (Postacím)

Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika,1085. Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf. 2.

Email-ben

titkarsag.bel1@med.semmelweis-univ.hu 

Betegdokumentáció átvétel

Csak személyesen a klinikai igazgatóságokon, a titkárság előzetes értesítése után, személyi okmány bemutatásával. Amennyiben az érintett nem személyesen veszi át a dokumentációt, két tanúval ellátott meghatalmazás szükséges. 

Bővebb információ SE Jogi Főigazgatóság honlapján: