A Házirend-kivonat a Klinika alapvető működési sajátosságairól a belépés és benntartózkodás szabályairól ad tájékoztatást. A teljes házirendt megtalálható a portán, a nővérpulton, illetve ezen az oldalon (pdf file-ként az alábbi tájékoztató végén) 

Tájékoztatjuk, hogy a Klinika területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója, látogatója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet a Klinika teljes területén.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

A beteg és hozzátartozói tiszteletben kell tartsák más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

A Klinika területén a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélyéhez kötött a kép- és hangrögzítés.

II. Nem engedélyezett tevékenységek

A klinika épületében TILOS a dohányzás

Dohányzásra kizárólag a bejárattól számított 5 méteres körzeten kívül, illetve a klinika udvarán kijelölt helyen van lehetősége!

A kórház területén szeszesitalt tartani és fogyasztani TILOS!

A Klinika területére tilos élő állatot behozni.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

III. Betegjogi képviselő

Tovább a betegjogi képviselő oldalára →

IV. Belépés és a benntartozkodás rendje

Amennyiben ambuláns/járóbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a betegfelvételi ablaknál  (alagsorban középen található), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről.

Amennyiben fekvőbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a betegfelvételi irodán (alagsorban található), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről.

Amennyiben Ön látogató kérjük, jelentkezzen a portaszolgálatnál, ahol minden további információt megkap a látogatás rendjéről és módjáról.

Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen, vagy látogatás során a látogatott osztályon tartózkodjon.

V. Értékek megőrzése:

Befekvéskor az osztályos ápoló értékleltárt vesz fel a behozott értéktárgyairól, mely során alkalma nyílik azokat, vagy azok egy részét megőrzésre átadni. A Klinika csak a gazdasági iroda páncélszekrényében elhelyezett készpénzért/értéktárgyért vállal felelősséget.

VI. A látogatási rend

Látogatási idő: hétköznap: 14-17 óra között

hétvégén és ünnepnap: 10-17 óra között

Látogatókat ezen időszakban fogadhat a gyógyító munka és a betegek zavartalan gyógyulása, pihenésük akadályozása nélkül.

A fekvőbeteg osztályon 10 éven aluli gyermekek NEM, 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kísérettel látogathatnak beteget.

 Egy beteget egyszerre két fő látogathat.

Segítő személy a látogatási időtől eltérő időpontban csak írásos igazgatói engedéllyel tartózkodhat a beteg mellett.

VII. A fekvőbeteg osztályok napirendje

5:45-6:30 között ápolói műszakváltás- átadás,

6-8 óra között vizsgálati minták levétele (vérvétel)

8-9 óra között reggeli

8-12 óra között vizitek, vizsgálatok,

12-12:30 óra között ebéd

12:30-17 óra között vizsgálatok, kezelések, oktatás

17-17:30 óra között vacsora

17:45-18:30 óra között ápolói műszakváltás- átadás

21 óra villanyoltás

Az osztályonkénti eltérések miatt erről részletes felvilágosítást az osztályos ápolótól fog kapni.

VIII. Az osztály elhagyása

A vizitek alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást.

A klinika épületét este 20:00 óra és reggel 05:00 óra között csak a főbejáraton keresztül lehet megközelíteni.

Felvett betegként a klinika épületének elhagyása csak az osztályvezető vagy kezelő orvos tájékoztatásával és az erre vonatkozó írásos nyilatkozat aláírása esetén lehetséges!

IX. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy a Klinika csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen a kórház és a kórterem rendjére, tisztaságára saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén a Klinika kártérítési igénnyel él.

Az osztályos telefonokat betegek önállóan nem használhatják. 

Saját televízió, egyéb szórakoztató elektronikai eszköz használatára csak a szobatársak egyöntetű hozzájárulásával van mód. Kérjük a 21 órai lámpaoltást betartani. A behozott elektronikus és egyéb készülékekért a Klinika felelősséget nem vállal.

Amennyiben benntartózkodásával kapcsolatban segítségre van szüksége kérjük, jelezze az osztályos ápolónak, orvosnak, vagy az Klinika bármely munkatársának.

Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze a Klinika munkatársainak, a portaszolgáltnak.

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását

Teljes házirend _tájékoztató 2023 (pdf)