Tisztelt Betegünk!

Amennyiben az egészségügyi ellátása kapcsán az ellátással összefüggésben észrevétele van, vagy panaszt kíván tenni, a Klinika igazgatójának az alábbi elérhetőségen tudja jelezni: titkarsag.bel1@med.semmelweis-univ.hu 

Betegjogi képviselő

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője: Mina András dr.

Telefonszám: +36-20-4899-577, melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30, pénteken 08:00 – 14:00 óra között
E-mail cím: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu
Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban
Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb (1088 Budapest, Balassa J. u. 6. vagy Üllői út 78.)

A jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi intézménytől független személy.
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36-80-620-055