BETEGBEUTALÁSI REND
a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikáján történő
Lutathera kezelés végzéséhez

 1. A beteg beutalását a neuroendokrin tumoros betegséget gondozó illetékes szakorvos (rendszerint klinikai onkológus, illetve klinikai endokrinológus szakorvos) e-mail formájában kezdeményezi.
 2. A Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán történő DOTATOC kezeléshez az Endokrinológiai Onkoteam jóváhagyása szükséges.
 3. A beutaláshoz részletes Klinikai összefoglaló megküldése szükséges. A beutaló minimálisan szükséges tartalma:
  • a beutaló orvos neve, munkahelye, telefon, e-mail
  • a beteg azonosító adatai (név, TAJ, születési dátum, anyja neve, lakcím, telefon, e-mail)
  • hozzátartozó neve, elérhetőségei
  • belgyógyászati és onkológiai anamnézis
  • a diagnózist megalapozó szövettani lelet, in toto
  • a daganat hormonális aktivitása
  • az eddigi gyógyszeres és nem gyógyszeres onkológiai kezelések, ezek időtartama és eredményessége, kronológiai sorrendben
  • a betegség aktuális stádiumát leíró, három hónapon belüli, komplett staging képalkotó vizsgálat(ok) eredménye, in toto
  • a daganat megfelelő szomatosztatin-receptor expresszióját igazoló, kilenc hónapnál nem régebbi nukleáris medicina lelet (in toto) és reprezentatív nukleáris medicina felvétel(ek)
  • egy hónapon belüli részletes rutin laboratóriumi lelet
  • aktuális gyógyszeres kezelés, az utolsó szomatosztatin injekció beadásának pontos dátuma

A fenti leleteket a beutaló orvos elektronikusan, szerkeszthető Word dokumentum formájában eljuttatja a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán működő Endokrinológiai Onkoteam titkárához: e-mail: netcenter@med.semmelweis-univ.hu

 1. A Lutathera kezelés kezdeményezését célzó, hiánytalan dokumentáció benyújtását követően a beteget személyesen fogadja egy, az Endokrinológiai Onkoteam vezetője által megbízott, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Neuroendokrin Tumor ambulanciáján működő tapasztalt szakorvosok egyike, aki a betegvizsgálat eredményeit és a benyújtott írásos dokumentációt a következő Endokrinológiai Onkoteam ülésén referálja és nyilatkozik a bizottságnak a Lutathera kezelés esetleges ellenjavallatának fennállásról.
 2. Az Endokrinológiai Onkoteam vezetője által felkért nukleáris medicina szakorvos írásban nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló írásos és képi dokumentáció alapján a beteg alkalmas-e a Lutathera kezelésre.
 3. Az Endokrinológiai Onkoteam döntést hoz arról, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a beteg megfelel-e a Lutathera kezelés törzskönyvi előírásainak és feltételeinek. Az onkoteam a döntéseit írásban dokumentálja és indokolja, sz. e. hiánypótlást írhat elő ill. kiegészítő dokumentumok beszerzését kérheti
 4. Amennyiben a kérelem bármilyen szempontból nem felel meg a Lutathera kezelés törzskönyvi előírásainak, a beteget gondozó, a Lutathera kezelést kezdeményező szakorvosa off-label indikációt kérhet az OGYÉI-től. Off-label indikáció hiányában az Endokrinológiai Onkoteam a kezelést támogató végleges döntést nem ad ki.
 5. Az Endokrinológiai Onkoteam támogató javaslata három hónapon belül érvényes, ezt követően a beteget gondozó szakorvos kezdeményezheti a javaslat meghosszabbítását ill. megváltoztatását.