Követelményrendszer szigorlóév(pdf)

Követelményrendszer szigorlóévi ELEKTÍV gyakorlatpdf)

Szigorlati tételsor 2019-20-tól

A vizsgáztatás menete: 

A szigorlat gyakorlati és elméleti vizsgarészből áll. A gyakorlati vizsgáról az információt a Neptunban az elméleti vizsgához, a leírás részben írjuk ki,  Az elméleti vizsgán (szóbeli) 3 tételből kell vizsgázni, a vizsgán a gyakorlati vizsgáztató is részt vesz.  Vizsgázni akkor lehet, ha a szigorlóévi gyakorlat teljesítéséről leadták az igazolást/jelenléti ívet. A vizsgán a személyazonosságukat igazolniuk kell.