gyuru--012
Csillag professzor a pecsétgyűrűvel

Curriculum vitae

 

Személyi adatok

csillag1kis
Dr. Csillag András

Állampolgárság: magyar

Születési idő: 1949. február 20.

Születési hely: Debrecen

Anyja neve: Budai Erzsébet

Munkahelyi cím:

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet,

Budapest, IX. Tűzoltó u. 58. H-1450

Tel: 215 6920, Fax: 215 5158, email: csillag.andras@med.semmelweis-univ.hu

 

 

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok, habilitáció

 • 1967 Jeles érettségi a budapesti Szinyei-Merse Pál Ált. Iskola és Gimnáziumban
 • 1967-1973 Orvostanhallgató a Budapesti (Semmelweis) OTE Ált. Orvosi Karán
 • 1973 „Summa cum laude” általános orvosdoktori diploma
 • 1984 Az orvostudomány kandidátusa „Transzport folyamatok izolált idegvégzõdésekben” c. értekezés alapján
 • 1994 Habilitált doktori cím (Semmelweis Orvostudományi Egyetem)
 • 1995 A biológiai tudomány doktora az „Averzióra épülõ tanulás funkciós neuroanatómiai alapjai madárban” c. doktori tézisek alapján

Szakmai továbbképzés, kutatási gyakorlat

1969-1973
Tudományos diákköri tevékenység a Semmelweis OTE Kísérleti Kutató Laboratóriumában.

Téma és módszerek: mitochondriumok anion transzportja, membrántraszport-biokémia

Témavezetõ: Fonyó Attila

1973-1984
A Semmelweis OTE I. Anatómiai Intézetében végzett kutatómunka.

Téma és módszerek: Idegvégződések funkciós morfológiája, elektronmikroszkópia, subcelluláris frakciók készítése

Témavezető: Hajós Ferenc

1977-1978
6 hónapos tanulmányút az MRC Developmental Neurobiology Unit (London, Anglia) vendégkutatójaként.

Téma és módszerek: transzmitterek (GABA, glicin) szöveti lokalizációja kisagyban, neurokémia, elektronmikroszkópos autoradiográfia, immuncitokémia.

Témavezetõ: Robert Balázs

1984-1987
3 éves tanulmányút az Open University Biológiai Intézetének Brain Research Group-jánál (Milton Keynes, Anglia).

Téma és módszerek: szinaptikus plaszticitással összefüggõ neuromorfológiai és neurokémiai válaszok házicsirke tanulási modellen, viselkedésbiológia, immuncitokémia, kvantitatív szinaptometria, receptorok biokémiai és kvantitatív autoradiográfiás vizsgálata.

Témavezetõk: Steven P.R. Rose és Michael G. Stewart

1989-1991
Az idõszakon belül három 1-2 hónapos tanulmányút a Kölni Egyetem Anatómiai Intézetében (Köln, Németország).

Téma és módszerek: vasoactive intestinal polypeptide (VIP) és VIP receptor- tartalmú struktúrák a látókéregben. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) és agypályasérülés összefüggése. Immuncitokémia, kvantitatív neuromorfológia.

Témavezetõk: Karl Zilles és Hajós Ferenc

1992-1994
Az idõszakon belül 2 x 3 ill. 1 x 4 hónapos tanulmányút a Menninger Intézetben (Topeka, USA), Fogarty-NIH ösztöndíjjal.

Az együttmûködés keretében 2 hetes látogatás a University of California in San Diego, Dept. of Neurosciences-nél (La Jolla, California, USA)

Téma és módszerek: genetikailag szelektált fürjek fénykövetõ preferenciájának neuromorfológiai korrelátumai. Retinális afferensek lokalizációja és receptor citokémiája fürjben. Neuroetológia, agyi léziós technikák, pályakutatás

Témavezetők ill. kollaborációs partnerek: Joseph K. Kovach, H.J. Karten

Munkahelyek, beosztások

 • 1973-1975 Tudományos ösztöndíjas a Semmelweis OTE I. Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézetében.
 • 1975-1988 Tanársegéd ugyanott
 • 1988- Adjunktus ugyanott
 • 1996- Docens ugyanott
 • 2001- Egyetemi tanár ugyanott
 • 2004-2014 Intézetigazgató ugyanott
 • 1977-1978 Vendégkutató (Research Officer) az MRC Developmental Neurobiology Unit alkalmazásában 6 hónapig
 • 1984-1987 Vendégkutató (Senior Research Fellow) az Open University, Biológiai Intézet, Brain Research Group alkalmazásában 3 évig (állandó magyarországi munkahelyrõl tartós szabadságon)

 

Szakmai tevékenység

Oktatómunka

8
Csoportkép (2015)
 • 1973- Semmelweis OTE I. Anatómiai Intézetben anatómia, szövettan és fejlődéstan tárgyak oktatása orvos- és fogorvostanhallgatók részére (1983/84-ben német, 1989 óta angol nyelven is)
 • 1989 Open University, Milton Keynes, Anglia.
 • European Training Program, Summer Course on Advanced Methods in Neuroscience c. metodikai szaktanfolyam meghívott elõadója.
 • 1989- A Semmelweis OTE angol nyelvű oktatási programjának szervezéséért és koordinálásáért felelős Operatív Bizottság tagja
 • 1998 A tanulás és motiváció neuroanatómiai alapjai c. PhD kurzus szervezője és egyik előadója
 • 2000 Anatómai a képalkotó eljárások tükrében c. speciálkollégium szervezõje és egyik előadója
 • 2001 A BMGE-mel közösen szervezett rehabilitációs szakemberképzés előadója

Kutatómunka

Kutatási témák és grant támogatások 1998 óta

 • 1995-1998 A tegmento-limbikus kapcsolatrendszer és a tanulás összefüggése madarakban, OTKA T 017754
 • 1997-1999 Dopamin és glutamátreceptorok kölcsönhatásai ETT 500/1996
 • 1998-2002 A prefrontális kérgi rendszer összehasonlító neuroanatómiája és szerepe a tanulásban és a motivációban, OTKA T 029613
 • 2000-2002 Striatalis neuronrendszerek és receptorok összefüggése a tanulással és a motivációval, ETT 309/2000
 • 2003-2006 Tanulással összefüggő előagyi rendszerek madarakban, OTKA T 043462,
 • 2003-2004 Az emlékezet-rögzülés idegi alapjai madarakban, TéT Bilat JAP 16/00
  Jelentõsebb folyamatban levõ tudományos együttmûködési témák és résztvevõk
 • 1984-
  Memória-függõ szinaptikus plaszticitás házicsirkében.
 • The Open University, Milton Keynes, Anglia
 • Michael G. Stewart, Steven P.R. Rose
 • 1995-
  Tanulási és viselkedési válaszok neuroanatómiai és neurokémiai háttere madarakon.
 • Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Ökológiai Tanszék, Budapest, Dr Kabai Péter
 • 1998-
  Neurális válaszok korrelált elektrofiziológiai és morfológiai vizsgálata madarak tanulási folyamatai során
 • Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Lab. of Animal Information Biology, Neuroetology Group
 • Toshiya Matsushima, Assoc. Professor
 • 2001-
  Tanulási és viselkedési válaszok neurokémiai háttere madarakon.
 • ELTE Élettani-Neurobiológiai Tanszék, Dr Juhász Gábor, Dr Kékesi Katalin
 • 2002-
  Cannabinoid receptorok szerepe a tanulási és motivációs folyamatban.
 • Semmelweis Egyetem, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézete, Prof. Wenger Tibor,
  Nathan Kline Institute, Orangeburg, N.Y. USA, Basalingappa L. Hungund

Tudományos társasági tagságok, tudományszervezői tevékenység

•Magyar Anatómus Társaság (2001-ig vezetőségi tag)
•Magyar Idegtudományi Társaság (2005-től vezetőségi tag)
• European Neuroscience Association
•International Brain Research Organization
• American Neuroscience Association
•British Neuroscience Association
•Az OTKA Élettudományi Kollégium tagja (1999-2002)

1996 Tihany „Avian Brain and Behaviour” c. nemzetközi szimpozium szervezője Dr Székely Andreával közösen. A konferencia anyagát és a kapcsolódó publikációkat a Behav. Brain Res. különszámban közölte (1999) Csillag A., Székely AD és Stewart MG szerkesztésében
• 2002 Durham (NC, USA) Avian Neuroscience and Nomenclature Forum meghívott szakértő előadója mint a madáragy új, most bevezetésre kerülő nevezéktanának egyik kidolgozója és az ezzel kapcsolatos, közlés alatt álló publikációk társszerzője.

Tiszteletbeli tagság, kitüntetések

1990 „Honorary Research Fellow” az Open University Brain and Behaviour Research Group- nál

1997 A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója

1997 Huzella Emlékérem és Jutalomdíj (SOTE)

1998-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2003 Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő

2003 Semmelweis Emlékérem (az idegennyelvű oktatás szervezéséért)

Nyelvtudás

•angol felsőfokú állami nyelvvizsga
•orosz középfokú állami nyelvvizsga
•német olvasási és beszéd szinten, előadóképes

 

Publikációk (2007-ig)

Biograpical sketch – in English

Összehasonlító neurohisztológiai és neurocitokémiai laboratórium

csa-3tanszvez1
A máj szövettana c. előadás (tanszékvezetői pályázat, 2004.)

 


 

Hamburg_zoo_tapir
Tapír (ZOO Hamburg)