Altdorfer Károly dr.
egyetemi docens, német tanulmányi felelős

tel.: (+36 1) 459-1500 / 53639 (vagy 53646 – a portán ne hagyjon üzenetet)

e-mail:altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu 

Vegetatív beidegzés laboratórium


Oktatói tevékenység

 • anatómia, szövettan és fejlődéstan oktatása orvos- és fogorvostanhallgatók számára:
  1990-1994: tudományos diákkörös ill. demonstrátor,
  1994-1999: egyetemi gyakornok,
  1999-2004: egyetemi tanársegéd,
  2004. október 1-től: egyetemi adjunktus,
  15
  Csoportkép (2015)

  2012. júl. 1-től: egyetemi docens.

 • Gyakorlatok vezetése (3-4 csoport, heti 17-22 tanórában), magyar, angol és német nyelven, 13-25 fős csoportoknak.
  2003-tól: tantermi előadások magyar és angol, 2014-től német  nyelven.
 • 1996-2004: az egyik ÁOK évfolyam évfolyamfelelőse;
 • 2004. július 1-től 2019. júl. 31: intézeti tanulmányi felelős
 • 2019. aug. 1-jétől német tanulmányi felelős (DM, DZ)
 • 2023. januárjától német GyOK (DP) tanulmányi felelős
 • szövettani gyakorlati jegyzet (Histology – Practical Manual) angol fordításában társszerző (1999), a bővített 2. és 3. és 4. kiadás önálló fordításainak elkészítése (2002, 2006, 2010)
 • egyetemi felvételi vizsgákon (szóbeli) biológia tárgyból kérdező (több éven át)
 • egyetemi írásbeli záróvizsgákon (államvizsgák) rendszeres felügyelet, javítás
 • egyetemi TDK-konferencia bizottsági tagság (2011-2014 és 2017-2019 között)
 • demonstrátor-, TDK- és PhD hallgatók oktató- és kutatómunkájának segítése
 • klinikai elektrofiziológiai asszisztensképzés anatómia tárgyi tanmenetének összeállítása
 • szövettani metszetek oktatási célú válogatásában való részvétel (dr. Somogyi vezetésével)
 • Grace University School of Medicine hallgatói számára makroszkópos anatómia kurzus szervezése (2001, 2002)
 • egyetemi záróvizsga szakdolgozatok, Phd értekezések opponensi ill. konzulensi feladatai, bíráló bizottsági tagság
 • oktatásstatisztikai felmérés (hallgatói vélemények gyűjtése és feldolgozása) 3 éven keresztül (SOTE Minőségbiztosítási Pályázatán díjnyertes munka)
 • intézetünk Internetes honlapjának elkészítése és karbantartása (1999 tavaszától folyamatosan)
 • ERASMUS ösztöndíjjal (Teaching Staff) vendégoktató a londoni St. George’s Hospital Medical School anatómiai és fejlődésbiológiai intézetében (2000. május) – vendégtanár Londonban
 • az Intézet, illetve a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának digitális fotólaborjának felügyelete – annak megszűnéséig
 • a Semmelweis Egyetem újság internetes változatának gondozása (2001. jan. – 2008. jún.)
 • a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer tanszéki adminisztrátora (2002-től)
 • tanszéki informatika-fejlesztési pályázatírásokban aktív részvétel (2001, 2002)
 • részvétel a Doktori Iskola honlapjának fenntartásában (2003. dec. – 2013. ápr.)
 • A „Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója” (2000. március 15. és 2019. márc. 15.)
 • „Kiváló oktató” kitüntetés a Hallgatói Önkormányzat felterjesztése alapján (2009)
 • a Semmelweis Egyetem és karainak intézmény akkreditációs látogatását előkészítő ÁOK önértékelési jelentést készítő bizottság felkért tagja (2009)
 • Orvosi képalkotó eljárások” c. tárgy szeletanatómiai moduljának mb. felelőse (2011-től).
 • Intézeti adatvédelmi felelős
 • Oktatói Merit Díj (2020): magyar és német hallgatók szavazatai alapján tantermi előadói és gyakorlatvezetői munkájáért
 • Medizinische Terminologie” német nyelvű jegyzet (DM ill. DZ hallgatók részére) anatómiai lektorálása (2021)

Egyetemi doktori (PhD) értekezés védése: 2003. június 23. Az értekezés tézisei (pdf)
PhD-fokozat (summa cum laude): 2003.

Kutatói tevékenység, publikációk

 

Egyéb közlemények:

Altdorfer K, Réthelyi M. Hallgatói vélemények az anatómiáról (oktatásstatisztikai felmérés) Orvosegyetem 1996;6:2-3.