HUNGARIAN

 Személyi adatok

km--
Dr. Kálmán Mihály MTA doktori értekezésének védése (2003)

 

Iskolai végzettség és munkahelyi előmenetel:

1970-76   Orvostanhallgató a Semmelweis OTE Általános  Orvosi  Karán.

1972-76   Tudományos diákkörös az egyetem I. Anatómiai Intézetében.

1976   Általános orvosdoktori diploma, „summa cum laude”

1976-78     Tudományos ösztöndíjas az említett intézetben.

1978-82  Gyakornok.

1981-85  A szövettani gyakorlatok előkészítésének felelőse.

1982-89    Tanársegéd.

1987    Az orvostudomány kandidátusa, „Oxigénfogyasztás és iontranszport összefüggése izolált idegvégződésekben” c. disszertációja alapján.

1987-97   A bonctermi gyakorlatok előkészítésének felelőse.

1989- 99   Adjunktus, továbbra is az említett intézetben.

1999-       Docens, a szövettani metszeteket készítő laboratórium felelőse.

2002       Disszertáció benyújtása az MTA Doktora fokozatért: „A GFAP (glial fibrillary acidic protein) agyi lokalizációjának vizsgálata gerincesekben”

2003.júl. 1.   Habilitáció elnyerése

2003. dec. 9.   MTA Doktora disszertáció megvédése

2004    Az intézet Tudományos Diákkörének felelőse.

2007. szept. 3.    Egyetemi tanári kinevezés.

2022. május 27.: 70. születésnap intézeti ünneplése

 

Kutatási gyakorlat és külföldi kapcsolatok

1973-87                        Az izolált idegvégződések oxigénfogyasztása, ion-transzportja, és funkcióval összefüggő ultrastrukturális változásai, dr. Hajós Ferenc munkacsoportjánál.

1978, ’82, ’84               Két-két hónapos tanulmányutak az Örmény TA Biokémiai Intézetében (Jereván), A.A. Galojan munka-csoportjánál, izotóptechnika, izolált idegvégződések transzmitter-felvételének és ürítésének vizsgálata.

1979                              6 hetes tanulmányút az MTA Szegedi Biológiai Központjában Joó Ferenc munkacsoportjánál, elektronmikroszkópos mikroanalízis, az izolált idegvégződések Ca ésMg eloszlásának vizsgálata.

1987                              6 hetes tanulmányút az angliai Open University (Milton Keynes) Brain Research Groupjánál, dr. M.G. Stewartnál, autoradiogramok számítógépes elemzése, csirkeagy opiát- és GABA-receptorai eloszlásának feltérképezése.

1987 óta                        Önálló kutatási terület, az asztroglia intermedier filamentumait alkotó fehérjék (GFAP, vimentin, nestin) vizsgálata különböző gerincesek agyában, ennek változásai az egyedfejlődés során és agyi sérülések nyomán.

1987, ’88, ’89, ’90        2-3 hónapos tanulmányutak a Kölni Egyetem Anatómiai Intézetében, prof. K. Zilles munka-csoportjánál immunhisztokémiai eredmények elemzése számítógépes képanalízissel, a vasoactiv intestinalis peptid-tartalmú sejtek eloszlásának vizsgálata patkány-agy látókérgében és a somatosensoros kéreg „barrelfield”-jében, a GFAP eloszlásának változása e területek afferentációjának roncsolása nyomán.

1988-91                        Neurotranszplantációs vizsgálatok Fülöp Zoltánnal és V.V. Senatorovval.

1991-94                        A 2082/1991 sz OTKA pályázat („Dopaminerg szövetek transzplantációja”) egyik alvállakozásának vezetője.

1993                              6 hetes tanulmányút az angliai Open University (Milton Keynes), Brain Research Groupjánál, dr. M.G. Stewartnál, autoradiogramok számítógépes analízise, a 2-deoxiglukóz eloszlásának vizsgálata madáragyban.

1994-96                        Együttműködés G. Martin-Partidoval (Universidad de Extremadura, Badajoz, Spanyolország), fejlődő teknősagy gliaszerkezetének vizsgálata.

1996-2001                    Együttműködés és két rövid látogatás (’96;’98) M.B. Pritznél (Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA), krokodilagy gliaszerkezetének vizsgálata.

1998                              Együttműködés és rövid látogatás (’98) dr. R.M. Gouldnál (New York State Inst. for Basic Research, Staten Island, New York, USA): cápa- és rájaagy gliaszerkezetének vizsgálata.

 

 

 

2004, 2005                  Együttműködés és két röved látogatás dr. L. Lazarevic’nél (Tengerbiológiai Intézet, Kotor, Montenegro) sérülés utáni gliareakciók vizsgálata rájaagyon.

Együttműködés ugyanezen témában dr. Hiro Somiyaval (Chibo Egyetem, Japán).

 

2006-2010                   Közös kutatási program prof. Nagy Zoltánnal (OPNI, Budapest) és dr. Madarász Emíliával (KOKI, Budapest): “A gliovascularis lamina basalis különböző funkcionális állapotainak immunhisztokémiai jellemzői” az OTKA támogatásával (K60930).

 

2010 -11                      Együttműködés Hegedűs Imrével (Pannon Egyetem): nanotechnológia alkalmazása anyagoknak a vér-agy gáton való átjuttatásában.

 

2013- 16                      Együttműködés Kis-Petik Katalinnal (Semmelweis Egyetem Biofiz. és Sugárbiol Int.) agyi léziók és a gliovaszk. kapcsolatok vizsgálata multifoton-mikroszkóppal

 

2015. jan. 21-23- Látogatás Southamptonban dr. Roxane Carare meghívására.

 

2015. febr. 18-21. Látogatás és előadás tartása dr. Simon András munkacsoportjánál, Karolinska Egyetem, Stockholm

 

2016. Újabb együttműködés dr. Hiro Somiyaval (Chibo Egyetem, Japán): cápaagy perivaszkulásris disztroglikán-tartalmának vizsgálata.

 

 

Oktatástechnikai tevékenység:

1986           Főiskolai jegyzet (Kálmán M: „Alapvető kémiai ismeretek biológiai gyakorlatokhoz”), az Országos Oktatástechnikai Központ megbízásából, az UNESCO részére.

1992:          Csillag A, Kálmán M, Tóth T: „Szövettani gyakorlatok I-III”, videofilm, a   Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Képzéskutató, Oktatástechnikai és Dokumentációs Központja kiadásában.

1995-97      Részvétel az ÁOK FEFA pályázatának (2050) 4. alprogramja összeállításában, az elnyert összegből plasztinációs berendezés beszerzése és üzembehelyezése, TEMPUS ösztöndíjjal a plasztinációs eljárás tanulmányozása prof. G. Hagensnél, Heidelbergben, az eljárás hazai adaptálása.

1998           Kálmán Mihály, Patonay Lajos: „A szövettan multimédiás atlasza”, CD-ROM, Nessie Multimédia Kft.

1998           Az előbbi mű angol és német nyelvű változata.

 

Nyelvtudás:

Középfokú nyelvvizsga, angol (1982) és orosz (1979)

 

Tudományos társasági tagságok, elismerések:

 

Magyar Anatómusok Társasága, Magyar Idegtudományi Társaság, Federation of European Neuroscience Associations, Anatomische Gesellschaft, J.B. Johnston Club, (összehasonlító neuroanatómiával foglalkozó kutatók társasága az USA-ban), Society for Neuroscience, European Glial Network.

 

Szekció-társelnök a Eur. Soc. for Neurochemistry 7. kongresszusán, (1988, Göteborg)

A Neurobiology c. lap szerkesztőbizottsági tagja 1992-2002.

Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2000-2004.

Országos TDK zsürielnök 2010, Veszprém

 

Publikációs adatok:

 

Közlemények: 92

Előadások száma: 168, folyóiratban megjelent kivonatként 102

Kumulatív impakt faktor (a megjelenési évek szerint): 145.84

Összes hivatkozások száma (önidézések nélkül elejéig): 1178

Könyvek és könyvfejezetek: 1 ill. 3

 

Budapest, 2018. szept. 26.

 

          TDK-tevékenység

TDK-sok

Előadások

Díjak

TDK-sok szerzősége közleményekben:

            első szerzősége nemzetközi folyóiratban: 5

TDK-sok szerzősége poszterekben:

          önálló szereplése hazai konfrencián:

          önálló szereplése nemzetközi konferencián:

Bíráló:

Szakdolgozatok konzultánsa:                     Bírálója:

 

Témavezetői tevékenység

 

  • Itthoni konzultánsa Tuba Andreának, a pétervári Pavlov Intézet levelező aspiránsának (disszertációját 1997-ben megvédte, 1999-ben honosította).

1997-2000                     Témavezetője dr. Ajtai Béla PhD-hallgatónak (disszertációját megvédte: 2003)

2001-2005l                    Témavezetője dr. Szabó Adrienn PhD-hallgatónak (disszertációját megvédte: 2009)

2002-2005                     Témavezetője Ari Csilla zooloógus, PhD-hallgatónak (disszertációját megvédte: 2008)

2004-2008                     Témavezetője Adorján István PhD hallgatónak (disszertációját megvédte 2012)

2010-től                        Témavezetője Pocsai Károly PhD hallgatónak (disszertációját 2014-ben tervezi benyújtani)

2003,2005,2008,2012 Neuroglia PhD kurzus (2 credit) vezetője, közösen prof. Huszti Zsuzsával

Bírálóbizottság

PhD: egy elnök, egy titkár, opponens, tag v. póttag

MTA dr.: tag

 

 

Kiegészítés

OTDK zsüri 2009

Szakdolgozatok: ld. TDK.

Bírálatok: Erdős P,Reisch Róbert? Farkas Lilla, Fehér Erzsitől valaki (szív), Várkonyi Emese (SztIstván, ‘Alfa disztrobrevin a melanin-koncentráló hormont expresszáló neuronokban)

Védések: Környei Zsuzsa (titkár, 1990), Demeter K. (tag), Gerics B? Szalai? (elnök), Tóth M (opponens, 2007), Ábrahám (szigorlat), egy debreceni (dolg. Fiókban): szigorlat+opp, Matesz lánya póttag, Deák Ádám, nagydoktori,

 

Oktatástechnika

Oktató diasorozat (1980-81), mai napig használatban, CD-re mentve

Magyarázó indexekkel ellátott CD-felvételek humán agytörzsi metszetekről

Anatómiai oktató videofilm készítése törzskeresztmetszetekről

Anatómiai filmek CD-re mentése (házi: km, vegyes, agyboncolás; gyári: szív, arc, légző-testüreg)

Plasztinációs készítmények, köztük egy teljes torzó, és egy teljes torzó keresztmetszeti sorozata.

Plasztinációs készítmények II. Pathológiának, debreceni anatómiának, állatorvosi anatómiának

 

Huszti-könyv: szerk. és fejezet (2004?)

Embrió metszetek és CD-felvételek

Spec. metszetek és CD-felvételeik

Agy fejlődési sor és felvétele?

 

PhD és speckoll

Meghívott előadó: Zboray (három kurzus spec. koll. ill. PhD, 5 előadás: 1997, 1999, 2001?), Székely-Gallatz spec. koll. (1999), KOKI neuroimmunológiai kerekasztal beszélgetés (2000),

Előadó: Réthelyi M. PhD kurzus, 1997, 1999

 

Védések:

Környei Zsuzsa, 1999                                    PhD, titkár

Borkői Zsolt, 2000                                         PhD, bizottsági tag

Gerics Balázs, 2001                                       PhD, elnök

Ábrahám Hajnalka, 2002                               PhD, szigorlati kérdező

Szalai Ferenc, 2002                                        PhD, tag

Makara Judit, 2003                                        PhD házi opponens

Debrecen, 2004.                                             PhD, opponens helyettese

Kőhidai László, 2003                                     habilitációs tantermi előadás véleményező:

 

 

Szakdolgozat témavezetés: – ld. TDK, valamint Ari Cs., 2002, (5,5?)

Szakdolgozat bírálás: Nádasdi Péter, Vutskits László, Farkas Lilla, Fehér E. diákja

Meghívás nemzetközi pályázatra: M. Thorndyke, 2002

Pályázatok: SOTE 1995, 1997, OTKA, TEMPUS, FEFA ld. fenn, Széchenyi Prof. Öszt.

(próbálkozás: Howard Hughes, 1994, OTKA, 1994,1996,1999; ETT 1996,1999)

Referálás: Neurobiology, Anat Embryol, Gastroenterology, Neurosci Meth

Pályázatbírálás: OTKA 1998? (2+2 ifjúsági), 2003 (1)

Szeminárium: Milton Keynes, 1987, Köln, 1988

Vendég: Zupanc, 1999

 

ENGLISH

Professional Curriculum Vitae

Personal data

Family name                           Kálmán

Given  names                          Mihály Géza

 

Fax: 36-1-215-51-58/53685, 53716

E-mail: kalman.mihaly@med.semmelweis-univ.hu

 

 Educational and professional promotion:

1970-76                                   Student of the Faculty of General Medicine, Semmelweis University of Medicine

1972-76                                              Undergraduate student research fellow at the 1st Dept. of Anatomy, Histology and Embryology.

1976                                                   M.D. diploma, „summa cum laude”

1976-78                                              Research stipendship at the aforementioned department

1978-82                                              Research associate (same department)

1981-85                                  Supervisor of the seminar room in histology

1982-89                                              Lecturer (“Professorassistant”)

1987                                                   Ph.D., Hungarian Academí of Sciences. Theses title: „Correlations of             oxygen consumption and ion transport processes in isolated nerve endings”, tutor: Prof. Ferenc Hajós (present adress: Dept. of Anatomy,Veterinary University, Budapest, Hungary, István 6).

1987-97                                  Suopervisor of the dissection room.

1989-99                                              Senior lecturer (“Adjunkt”).

  • Reader (“Dozent”), supervisor of the seminar room and preparative works in histology.

2003                                       Habilitation (July 1)

2003                                       Defension  (December 9).of  thesis for D.Sci. degree, entitled: “Comparative studies on the GFAP-containing structures of Vertebrates”.

2007                                       Full professor (September 3)

 Research activity and extramural trainings

1973-87                         The oxygen consumption, ion transport and functional morphology of the isolated nerve endings, tutor: Ferenc Hajós.

1978, ’82, ‘84               Two-month visits at the Inst. of Biochemistry of the Armenian Academy of Sciences, Yerevan, Armenian SSR (Profs H.C. Buniatian, later A.A. Galoyan), transmitter uptake and release of isolated nerve endings, radioisotope technics.

1979                              A two-month visit at the Biological Research Center of the Hungarian Academy of Sciences, Szeged (Prof. Ferenc Joó), electron-microscopic X-ray microanalysis on isolated nerve endings.

1987 –                         Individual research field: the role of astroglia and GFAP in the brain development, brain lesions, and brain evolution (comparative histology). Tutorship of undergraduate research fellows.

1987, ‘88, ‘89, ’90      Two/three-month visits at the Inst. of Anatomy of the University of Cologne, Germany (Prof. Karl Zilles), immunohistochemistry and computer-associated image analysis.

1987 and 93 –              6-week visit at the Dept. of Biology of the Open University, Milton Keynes, England (Prof. M.G. Stewart), computer-associated image analysis of autoradiograms.

1988-90                      Studies on neural transplantation with dr. Zoltán Fülöp and dr. V.V. Senatorov.

1991-94                      Subdivision manager in the project No. 2082/1991 of the National Council of Research Fundation („Transplantation of dopaminergic tissues”).

1994-96                      Cooperation with dr. G. Martin-Partido (Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain), studies on the glia of developing turtle.

1996-2000                  Cooperation and two short visits (’96, ’98) at prof. M.B. Pritz (Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA), studies on the glia of the cajman brain.

2000 –                         The research activity extends over the gliovascular connections (mainly the dystroglycan complex and aquaporin)

1998-2000                   Cooperation and a short visit (’98) dr. R.M. Gould (New York State Inst. for Basic Research, Staten Island, New York, USA), studies on the glia of shark and skate brains in the Marine Biology Laboratory, Woods Hole.

Cooperation and two short visits at L. Lazarevic’ (Inst. Of Marine Biology, Kotor, Montenegro) studies on lesions and glial reaction in and ray brains

2005 and 2016            Cooperation with dr. Hiro Somiya (Chubu University, Chubu, Japan) glial reactions to brain lesions and immunohistochemistry of gliovascular connections in cartilaginous fishes.

2006-2010                   Common project with prof. Z. Nagy (National Inst. of Neurology and Psychiatry, Budapest, Hungary) and dr. E. Madarász (Inst. Of Experimantal Medicine, Budapest, Hungary): “Immunohistochemical characteristics of functional stages of the gliovascular basal lamina”, funded by the Hungarian Scientific Research Fund, grant number K60930

2005, 2016                  Cooperation with dr. Hiro Somiya (Chubu University, Chubu, Japan) glial reactions to brain lesions and immunohistochemistry of gliovascular connections in cartilaginous fishes.

Activity in the technology of teaching

1986           Kálmán, Mihály: “Chemical Bases of Laboratory Work in Biology. A manual for university practicals”, upon request of the Hungarian Centre for Educational Technology under the agreement with UNESCO UNDP for the PDR Laos

1992:          Csillag A, Kálmán M, Tóth T: „Histological Precticals I-III”, videotape in Hungarian, issued by the Semmelweis University of Medicine

  • Subprogram of the FEFA Application 2050: installation of a equipment for plastination conservation of anatomical specimens. TEMPUS stipendship for the studying and adaptation of the plastination technics at G. v. Hagens, University of Heidelberg.

1997-          Plastination of specimens for several institutes of Anatomy or Pathology.

1998:          Kálmán, Mihály and Patonay, Lajos: „Multimedia Atlas of Histology”, CD-ROM, in Hungarian.

2000           English and German versions of the aforementioned CD-ROM.

 

PhD tutorial activity

 

  • Consultant of Andrea Tuba, correspondant-PhD student at the Pavlov Institut, at Petersburg, Russia (thesis defended in 1997, affiliated in Hungary in 1999).

1997-2000                  Tutor of Béla Ajtai PhD student (thesis defended at October 6, 2003).

2001-2005                  Tutor of Adrienn Szabó PhD student (thesis defended in November 2009)

  • Tutor of Csilla Ari PhD student (thesis defended in July 2008).

2004–2008                      Tutor of István Adorján PhD student (thesis defended in 2009)

2010-2014                  Tutor of Károly Pócsai PhD student (thesis defended in 2015)

2003, 2005, 2008, 2012         Organizer and lecturer at PhD courses on neuroglia (with Zs. Huszti)

 

Languages:

English and Russian

Memberships, awards, functions

Member of the Hungarian Association of Anatomy, Hungarian Association of Neurosciences, Federation of European Neuroscience Societies, Anatomische Gesellschaft, Society for Neuroscience, J.B. Johnston Club, European Glial Network

Co-chairman at the 7th Biennial Meeting of the European Society for Neurochemistry (1988, Göteborg, Sweden).

Member of the editorial board of the former Neurobiology (Budapest) between 1992-2002

Széchenyi Professorial Stipend 2000-2003

Publication activity:

Full papers: 86

Congress presentations: 168

Cumulative impact factor of full papers according to the year of publication: 145.84

Citations (independent): 1178

Books and Chapters: 1 and 3

 

Budapest, Sept. 26, 2018

M. Kálmán

 

Full papers characteristic of scientific carreer

KÁLMÁN M (1984) The ouabain-sensitive component of synaptosomal respiration. Exp. Brain Res. 56:539-542

KÁLMÁN M (1989) Dead cells can be phagocytosed by any neighbouring cell in early developing rat brain. Int J Neurosci 46:139-145

KÁLMÁN M, Hajós F (1989) Distribution of glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunopositive astrocytes in the rat brain. I. Forebrain. Exp Brain Res 78:147-163

Zilles K, Hajós F, KÁLMÁN M, Schleicher A (1991) Mapping of glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunoreactivity in the rat forebrain and mesencephalon by computerized image analysis. J Comp Neurol 308:340-355

Tuba A, KÁLMÁN M, Senatorov VV, Fülöp Z (1996) Mature but not fetal or neonatal rat superior cervical ganglion transplants survive in the cortex of adult rats. Int J Dev Neurosci, 14:631-640

Ajtai BM, Kállai L, KÁLMÁN M (1997) Capability for reactive gliosis develops prenatally in the diencephalon but not in the cortex of rats. Exp Neurol 146:151-158

KÁLMÁN M (1998) Astroglial architecture of the carp (Cyprinus carpio) brain as revealed by immunohistochemical staining against glial fibrillary acidic protein (GFAP). Anat Embryol 198:409-433

KÁLMÁN M, Ajtai BM (2001) A comparison of intermediate filament markers for presumptive astroglia in the developing rat neocortex: immunostaining against nestin reveals more detail, than GFAP or vimentin. Int J Dev Neurosci , 19:101-108

KÁLMÁN M, Pritz MB (2001) Glial fibrillary acidic protein-immunopositive structures in the brain of a crocodilian, Caiman crocodilus and its bearing on the evolution of astroglia. J Comp Neurol, 431:460-480

Ajtai BM, KÁLMÁN M (2001) Reactive gliosis induces axon growth in the thalamus but not in the cortex of rats in the first postnatal week. A sharply timed transition from permissive to non-permissive stage. Int J Devel Neurosci 19:589-597

KÁLMÁN M GFAP expression withdraws – a trend of glial evolution? Brain Res Bull (2002) 57:509-511.

KÁLMÁN, Mahalek J, Adorján A, Adorján I, Pocsai K, Bagyura Z, Sadeghjan S (2011) Alterations in the perivascular dystrophin-dystroglycan complex following brain lesions. An immunohistochemical study in rats. Histo Histopathol 26:1435-1452 IF: 2.480

KÁLMÁN, Somiya H, Lazarevic L, Milosevic I, Ari C, Majorossy K (2013). Absence of post-lesion reactive gliosis in elasmobranchs and turtles and its bearing on the evolution of astroglia. J Exp Zool B Mol Dev Evol;320:351-367. IF: 2,416

Pócsai K, KÁLMÁN (2015) Glial and perivascular structures in the subfornical organ: distinguishing shell and core. J Histochem  Cytochem 63: 367-383