Letölthető nyomtatvány (ÁOK hallgatóknak): kérelem a tárgy következő félévének eredményes vizsga nélkül való felvételéhez: Anatómia I.Anatómia III. (Word doc)


Évismétlő ÁOK

Multimédia anyagok

ÁOK IV.: Orvosi képalkotó eljárások


Konzultációk (ismétlési alkalmak) Emlékeztető a tanszéki értekezletről: vizsga-tudnivalók ÁOK, FOK részére (pdf)

Tanszéki értekezlet (tájékoztató a vizsgákról): 2015. nov. 20-án (pénteken) 12 órakor volt az Anatómiai Múzeumban. Minden ÁOK és FOK csoportból 1 képviselőt vártunk.

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK (ÁOK, FOK)


ÁOK I. (E-H csop.):

ÁOK II. (E-H csop.):

ÁOK I-II: Követelményrendszer

ÁOK IV.: Orvosi képalkotó eljárások

FOK I.:

FOK II.:


Tanulmányi felelős:

Évfolyamfelelősök (2015/2016. tanév):


Az első gyakorlatok (2010)

 


Fontos tudni 2015 szeptemberétől: 1) Lesz gyakorlati kollokvium, viszont a félév során sikeresen (legalább elégséges jeggyel) letett mindkét bonctermi témájú demonstráció esetén a hallgató mentesül a kollokvium anatómiai gyakorlati része (bonctermi vizsga) alól (a két demonstrációs jegy átlagából kerekítéssel számolt bonctermi jeggyel), de ezeknek a hallgatóknak is lehetőségük van a szorgalmi időszak 13. hetének végéig kérelmezniük az anatómiai gyakorlati kollokvium letételét, mely így náluk a félévi vizsga kötelező, buktató hatályú részévé válik. Ebben az esetben a félév során szerzett bonctermi jegy helyett a kollokviumon szerzett anatómiai gyakorlati jegy lesz a kollokvium bonctermi részjegye. 2) A szigorlaton nincs boncolási feladat, azt az előző 3 félév során, órai munkával végzik a hallgatók. A szigorlatra bocsátás feltétele a boncolási feladat teljesítése a II. vagy III. félévben (legkésőbb a tárgy IV. féléves kurzusáig halasztható). Hallgatóink a gyakorlatokon kapnak végrehajtandó preparálási feladatot; a készítményeket a félév utolsó gyakorlatainak egyikén bíráljuk el (megfelelt / nem felelt meg). Érvényben marad: a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t és nem pótdemonstrált. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Felhívás az évet ismétlő ÁOK-hallgatók számára (tárgyfelvétel)

Hova menjünk gyakorlatra? Bonctermi beosztás

Már szigorlatozott hallgatók: jelentkezés demonstrátornak és TDK-hallgatónak


Tankönyvek:

A korábbi kiadású szövettan gyakorlati jegyzetben nem szereplő metszeteink leírása:

ÁOK Tanulmányi Tájékoztató (követelményrendszerek)

bonctermigyak
Bonctermi gyakorlat (ÁOK)