Tanulmányi verseny 2015


 

Felhívás tanulmányi versenyre – ÁOK
(2014/2015. tanév)

FOK verseny felhívása itt (pdf)


A tanulmányi verseny végeredménye, vizsgakedvezmények (FOK)

A tanulmányi verseny végeredménye, vizsgakedvezmények (ÁOK)

A tanulmányi verseny 2. fordulójának kezdése csütörtök du. (hely, pontos idő)

A tanulmányi verseny 1. fordulójának eredményei


Értesítjük az ÁOK I. és II. évfolyamok hallgatóit, hogy 2 fordulós tanulmányi versenyt rendezünk:

Az I. fordulót

  • az I. évfolyamnál 2015. április 29-én (szerdán) 8.00-tól,

  • a II. évfolyamnál 2015. április 30-án (csütörtökön) 16.00-tól tartjuk az Intézet tantermében.

A II. fordulót előreláthatólag 2015. május 7-én vagy 8-án (csütörtökön vagy pénteken) du. tartjuk.

A tanulmányi versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik már sikeres vizsgát tettek anatómia1-ből ill. anatómia3-ból.
Az I. fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő hallgatók vehetnek részt a II. fordulóban. A versenyzők neveit az I. fordulóban titkosan kezeljük. A végeredményt a két forduló összesített pontszáma alapján számítjuk ki.

Az I. forduló témája:
– az I. évf. számára: az I. félév anyaga, valamint a II. félévnek a verseny időpontjáig tárgyalt tananyaga (kb. 55 % anatómia, 25 % sejt- és szövettan, 20 % fejlődéstan – vetített ábrákon),
– a II. évf. számára: az egész tananyag az I. évfolyaméhoz hasonló megoszlásban.
A II. forduló témája: eredeti anatómiai és szövettani készítmények, illetve részletek felismerése.

Jutalom: az évfolyamok legjobbjai jutalmat és oklevelet kapnak. Az elért teljesítményektől függően a legjobbak vizsgakedvezményben is részesülhetnek:

  • I. évf.: A II. fordulóban legalább 70 %-ot teljesítő hallgatók évvégi kollokviumát jeles (5) eredménnyel ismerjük el, ha az urogenitalis rendszerből sikeresen számolnak be a gyakorlatvezetőjüknél.

  • II. évf.: A verseny 1-3. helyezettje, amennyiben a II. fordulóban legalább 70 %-ot teljesít, mentesül az anatómiai és a szövettani gyakorlati vizsga alól, illetve ezen feladatokat jeles (5) eredménnyel ismerjük el. Tehát az 1-3. helyezettnek csak elméleti szigorlatot kell tennie! A II. forduló azon további résztvevői, akik anatómiából vagy szövettanból legalább 70 %-ot teljesítenek szigorlati részkedvezményben részesülhetnek.

Mindenkit szeretettel várunk és sok sikert kívánunk!

Budapest, 2015. március 6-án

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens
tanulmányi felelős

Korábbi versenyek 1-1 képe:

1. forduló - tanterem (2013.)
1. forduló – tanterem (2013.)
2. forduló - anatómiai rész (2013.)
2. forduló – anatómiai rész (2013.)
2. forduló - szövettan (2013.)
2. forduló – szövettan (2013.)
Feszült pillanatok
Feszült pillanatok
Eredményhirdetés (ÁOK)
Eredményhirdetés (ÁOK)