Tárgyfelvétel ismétlő ÁOK- hallgatóknak

Amennyiben a csoportlétszámok ezt lehetővé teszik, mindenképpen javasoljuk az ismétlő hallgatóknak a tárgy teljes értékű újrafelvételét (egy csoport gyakorlataira való  bejárással) és a félévi aláírás újbóli megszerzését (az aláírás megszerzésének feltétele a jelen félévben a hiányzások megengedett száma és a kötelező gyakorlati követelmények teljesítése). Ezt a szándékukat az évfolyamfelelősnél írásban kell megerősíteniük.

Kérjük az ismétlő ÁOK hallgatókat, hogy a tárgyfelvételnél vegyék figyelembe: minden hallgatónak szeretnénk biztosítani a lehetőséget, hogy eddigi csoportjával maradjon. Ezért „H4” névvel „virtuális” csoportot indítottunk a Neptunon az ismétlő és újra gyakorlatokra járni szándékozó I. és II. éves hallgatók számára. Az ide jelentkezők az évfolyamfelelőssel (I-II. év egyaránt: dr. Ádám Ágota) megbeszélve kapják meg csoportbeosztásukat legkésőbb az első oktatási héten, amennyiben a csoportlétszámok ezt lehetővé teszik.

A félév-aláírással már rendelkező (ismétlő) hallgatókat a nagy létszámú csoportok miatt bizonytalan, hogy tudjuk-e a gyakorlatokon fogadni; amennyiben nem, akkor részükre az FM kurzus felvétele lehetséges. FM-kurzust felvevők az Intézet szabályai szerint gyakorlatokra nem járhatnak be. FM-kurzusfelvételi szándékukat az évfolyamfelelősnél írásban is meg kell erősíteniük.