Anatómia modul (4 gyakorlat + vizsga)

Gyakorlatok az Anatómiai Intézetben (2015 ősze):

  • Az E és F csoportoknak az 1-2-3-4. hét péntek 13.10-14.40 ill. az utolsó gyakorlatuk a 10. hét keddjén (!) 8-9.30 között.
  • A G és H csoportoknak a 2., 4., 6., 8. és 9. hét keddjén reggel 8-9.30 között.

Az 5 alkalom közül minden csoportnak 4-szer van óra. A csoportbontást és a rotációs csoportbeosztást itt, az Anatómiai Intézet honlapján találják.

2015. szept. 11-én, pénteken az E-F csoportok jönnek órára. Az 1. héten kimaradó csoport (azaz most nem kell megjelenniük, csak a 2. héten) az E1 csoport (Neptun jelentkezés szerint).


 Az első gyakorlatok programja: mindenütt rövid bevezetés (Orvosi képalkotó eljárások módszerei – Rtg, CT, MRI, kontrasztanyagos vizsgálatok – anatómiai tájékozódás alapjai a 2D km-i, hm-i felvételeken), majd ezt követően a témának megfelelő gyakorlat.kepalkoo

„Orvosi Képalkotó Eljárások” c. kötelező tantárgy – Anatómia modul tematikája

ÁOK IV. évf., 2015/2016. tanév 1. félév

Téma
Helyszín
   
A mellkas km-i szeletanatómiája. Tájékozódás a mellkasi haránt szeleteken és e szeletek CT, HRCT, MRI felvételein. Mellkasi RTG. A szívkoszorúserek angiográfiás leképezése. T2 boncterem (tetőtér)
A hasüreg – kismedence szelet-anatómiája, ezek CT, MRI felvételein tájékozódás, a hasi és medencei érrendszer angiográfiás leképezése, kontrasztanyagos vizsgálatok. Hasi compartmentek. T1 boncterem (tetőtér)
Agykoponya Rtg, CT, MRI, intracranialis angiográfia, a liquorterek vizsgálata. T4 boncterem (tetőtér)
Arckoponya és nyak keresztmetszeti anatómiája. Nyaki compartmentek. Nyaki angiogram, CT, MRI, fogászati CT (CBCT). T5 boncterem (tetőtér)
Részvizsga (számítógépes)
EOK

 

Bevezető (Dr. Csillag András, pdf)


Részvizsga (számítógépes vizsga; képletbeazonosítás  keresztmetszeti és radiológiai /pl. CT, MR/ ábrákon). A számítógépes vizsgát, javító- és utóvizsgát egyaránt a tárgyfelelős intézet (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) szervezi.

Vizsgakövetelmények: kollokvium (anatómia és biofizika részvizsgák alapján együttes %-os teljesítmény szerint, elégséges feltétele: mindkét részvizsga külön-külön is legalább 50%-os eredményű). A sikeres vizsgát javítani szándékozókat a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat értelmében tájékoztatnunk kell, hogy a javítóvizsgán rontani is lehet. A részvizsgák számát nem korlátozzuk. A részvizsgára való jelentkezést a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet szabályozza.

A foglalkozások legalább 75%-án kötelező a jelenlét. A gyakorlatok több, mint 25 %-áról való hiányzás (bármilyen okból) a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után.


Ajánlott irodalom:

elektronikus tananyag a Tudásbázisban (Neptun-kóddal belépve az ÁOK 7. szemeszter kötelező tárgyai között az „Orvosi képalkotó eljárások” tantárgycím alatt. A védett anyagokhoz szükséges jelszót a gyakorlatokon közöljük).

– Csillag A.: Anatomy of the Living Human – Atlas of Medical Imaging (Könemann, 1999)