Tisztelt Hallgatók!

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága a HÖK Alapszabálya alapján a Hallgatói Önkormányzat tavaszi tisztújító  választását kiírja részönkormányzatok elnöki, részönkormányzatok választmányi tagi, küldöttgyűlés tagi és kollégiumi albizottságok tagi betölthető mandátumaira vonatkozóan és az alábbi határidőket határozza meg:

a választás jelölő időszaka: 2019. március 27. 8:00 – 2019. április 05. 15:00.

A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása.
A beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a Választási Bizottság dönt.

A pályázatnak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés tag, részönkormányzat elnök, részönkormányzat választmány tagi jelöltek és kollégiumi albizottsági tagok részéről:


jelentkezési lapot (a HÖK gazdasági irodájában kérhető),
a 2018/2019-es tanév II. szemeszterére vonatkozó, 15 napnál nem régebben kiállított aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
önéletrajzot,
motivációs levelet,
a HÖK Alapszabályának 42. § szerinti kitöltött nyilatkozatot (a HÖK gazdasági irodájában kérhető),
az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók 2 %-nak az írásbeli ajánlását.

Részönkormányzati pozíciók esetén a választókerület  az adott kar hallgatóinak felel meg.

 

 • ÁOK részönkormányzat választmányi tagi, elnöki jelöltség esetén: 89 db
 • ETK részönkormányzat választmányi tagi, elnöki jelöltség esetén: 65 db
 • EKK részönkormányzat választmányi tagi, elnöki jelöltség esetén: 10 db
 • FOK részönkormányzat választmányi tagi, elnöki jelöltség esetén: 18 db
 • GYTK részönkormányzat választmányi tagi, elnöki jelöltség esetén: 16 db
 • PAK részönkormányzat választmányi tagi, elnöki jelöltség esetén: 6 db
 • Küldöttgyűlés tagi jelöltség esetén 210 db ajánlás szükséges.

 

A kollégiumi albizottsági tag jelöltek esetén a kollégiumok lakóinak 25%-nak írásbeli ajánlását szükséges összegyűjteni.

 

 • Balassa János Kollégium Albizottsági jelöltek számára: 92 db
 • id. Bókay János Kollégium Albizottsági jelöltek számára: 14 db
 • Kátai Gábor Kollégium Albizottsági jelöltek számára: 39 db
 • Korányi Frigyes Szakkollégium Albizottsági jelöltek számára: 14 db
 • Markusovszky Lajos Kollégium Albizottsági jelöltek számára: 78 db
 • Pető András Kollégium Albizottsági jelöltek számára: 14 db

 

 • Selye János Kollégium Albizottsági jelöltek számára: 15 db ajánlás szükséges

Tisztségviselői nyilatkozatot, miszerint tisztségviselői ideje – az SE HÖK-ben tisztségviselőként töltött időt egybeszámítva – nem éri el a 4 évet (a HÖK gazdasági irodájában kérhető),

a pályázónak a pályázat minden lapját saját kezű aláírásával kell ellátnia,

Részönkormányzati elnöki jelöltség esetén választási programtervet.

Minden olyan, a Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

Részönkormányzati jelöltség esetén az aktív hallgatói jogviszony a pályázni kívánt karon valósul meg. Kollégiumi albizottságok esetén az adott kollégium lakója szükséges, hogy legyen a hallgató.

A pozíciók betöltése a választási eredmények véglegessé válásával kezdődik, és a mandátum elvesztésével, lemondással, adott pozícióra kiírt következő választás eredményének véglegessé válásáig tart.

A részönkormányzati elnök választást a választási

bizottság az ETK kivételével az alábbi karokra vonatkozóan írja ki  a 14/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat alapján:

SE HÖK: ÁOK, EKK, FOK, GYTK, PAK


A részönkormányzati elnököt a jelöltek közül, az adott kar újonnan megalakult részönkormányzat választmánya választja az alakuló ülésen.

A részönkormányzati elnök megválasztásával az adott kar Kari Tanácsába is delegálásra kerül.

A részönkormányzati választmányi tagok esetén kiosztható mandátumok száma az adott karokon következő módon alakul:

SE HÖK PAK: 5

 A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 8/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

 

SE HÖK GYTK: 5

A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 9/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

 

SE HÖK FOK: 8

A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 10/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

 

SE HÖK ETK: 5

A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 11/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

 

SE HÖK EKK: 5

A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 12/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

 

SE HÖK ÁOK: 7

A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 13/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

 

A részönkormányzat választmányi tag megválasztása esetén részönkormányzati elnök választó elektorrá válik.

 

A küldöttgyűlés képviselők esetén a kiosztható mandátumok száma 12.  A továbbra is mandátummal rendelkező hallgatók nevét a 7/2019. (III.11) SE HÖK VB. számú bizottsági határozat tartalmazza.

A küldöttgyűlési képviselő megválasztása esetén SE HÖK Elnök választó elektorrá válik.

Az ajánlásokat kizárólag az SE HÖK pecsétjével ellátott ajánlásgyűjtő ív segítségével lehet összegyűjteni. Kiemelten fontos, hogy az ajánlást adó személye megállapítható legyen!
Az ajánlásgyűjtő ív átvehető a Hallgató Centrum Gazdasági irodájában munkanapokon 07:00 – 15:00 óra között (cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

A pályázatok leadási határideje a jelölő időszak vége, 2019. április 05. 15:00
A pályázatokat személyesen vagy megbízott útján a Hallgatói Centrum 3-as számú irodájában lehet leadni a jelölő időszak alatt a Választási Bizottság részére. Amennyiben megbízott útján történik a pályázat leadása, úgy a pályázathoz mellékelni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Ha bármilyen kérdésetek merül fel, forduljatok hozzánk bizalommal az sehokvb@gmail.com e-mail címen. A választáson sok sikert kívánunk mindenkinek.

Budapest, 2019. 03. 12.

SE HÖK Választási Bizottság