Betűméret: A A A

Költségtérítéses szakfogorvos képzés

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES SZAKFOGORVOS KÉPZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar a 162/2015. (VI. 30.) Kormányrendelet 23§ értelmében a fogorvosi diplomával rendelkezők számára költségtérítéses szakképzésre felvételt hirdet.

A képzésben történő részvétel feltételei:

  • hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított fogorvosi diploma
  • országos alapnyilvántartásba történő felvétel igazolása
  • működési nyilvántartásba történő felvétel igazolása
  • kamarai tagság igazolása
  • szakképző hellyé minősített (akkreditált) munkahely befogadó szándéknyilatkozata
  • akkreditált szakképző helyen történő foglalkoztatás igazolása (legalább heti 36 órás munkaidejű egészségügyi tevékenység végzésére, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás)

A költségtérítés mértéke:

-Eljárási díj (egyszeri regisztrációs díj a szakképzésbe lépéskor)   22.000.-Ft
-A képzés:
  Dento-alveolaris sebészet                                                                      90.000.-Ft/hó
  Endodontia                                                                                               90.000.-Ft/hó
  Fogpótlástan                                                                                            90.000.-Ft/hó
  Fogszabályozás                                                                                        90.000.-Ft/hó
  Parodontológia                                                                                        90.000.-Ft/hó
  Gyermekfogászat                                                                                     90.000.-Ft/hó
-Eljárási díj (szakvizsgára bocsátás, abszolutórium kiadás díja)    25.000.-Ft

Határozatok:

 

FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság (1088 Bp., Szentkirályi u. 47. VII. emelet 751.)

Félfogadás:     

hétfő:            ZÁRVA
kedd:             13.00-15.30 óráig
szerda:          9.00-12.00 óráig
csütörtök:     9.00-12.00 óráig
péntek:          ZÁRVA

Telefonszám:   266-7006
Fax:                   266-4715
e-mail:              szkepz@dent.semmelweis-univ.hu

 

Budapest, 2019. június 3 .

 

Dr. Hermann Péter s.k.
Szakfogorvos Szakképzési Grémium
Elnöke