Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

Feltételek, jelentkezés

Képzés feltételei, képzésre jelentkezés

 • hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított fogorvosi diploma
 • országos alapnyilvántartásba történő felvétel igazolása 
 • működési nyilvántartásba történő felvétel igazolása
 • kamarai tagság igazolása
 • szakképző hellyé minősített (akkreditált) munkahely befogadó szándéknyilatkozata
 • akkreditált szakképző helyen történő foglalkoztatás igazolása (legalább heti 36 órás munkaidejű egészségügyi tevékenység végzésére, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás)

Egészségügyi tevékenység végzésének feltételei

Tájékoztatjuk, hogy a diploma megszerzését követően egészségügyi tevékenység végzéséhez, az alábbi dokumentumok megszerzése szükséges:

1. orvosi alapnyilvántartásba vétel (www.enkk.hu)

Az alapnyilvántartásba vételhez az adatokat az oktatási intézmény bejelenti az alapnyilvántartást vezető szervnek (ÁEEK). A Központ hivatalból alapnyilvántartásba
veszi a fenti intézmények által bejelentett személyeket.

A szakfogorvos képzésben történő részvétel feltétele a hatósági bizonyítvány bemutatása.

(A további ügyintézéshez szükséges alapnyilvántartási számról, a hatósági bizonyítvány kézhezvétele előtt a kereso.enkk.hu oldalon tájékozódhat)

2. kamarai tagság létesítése (https://www.kamara.fogorvos.hu/)

3. orvosi működési nyilvántartásba vétel (www.enkk.hu)

Felhívjuk figyelmét, hogy a továbbképzési kötelezettség a diploma megszerzésétől él, ezért felsorolt dokumentumok kézhezvételét követően a www.oftex.hu (Orvosok Folyamatos Továbbképzése) portálon szükséges regisztrálnia a folyamatos továbbképzésre kötelezettek nyilvántartásába, kiválasztva az SE-FOG (Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar) képzőegyetemet.

További információ a továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatban:
https://semmelweis.hu/fok-tovabbkepzes/tovabbkepzes/

Szakirányok, finanszírozás

Szakirányok és finanszírozási módok

Szakirányok és finanszírozási módok:

Szakirányok:

 • Dento-alveoláris sebészet
 • Endodontia
 • Fogpótlástan
 • Fogszabályozás
 • Gyermekfogászat
 • Parodontológia

Finanszírozási módok: