Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

Szakorvosképző helyek

A szakképző hellyé minősítés feltételei
(16/2010. (IV.15) EüM rendelet 3. számú melléklete)

Az egészségügyi szolgáltatást végző intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik:

1. A szakképzés egész időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelő képzőhely:
1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen
1.1.1. legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, vagy
1.1.2. legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
1.2. ahol a szakképzést végző oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
1.3. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a teljes szakképzési program vagy legalább annak 75%-a oktatására, azzal, hogy a fennmaradt 25% oktatása az egyetem által kijelölt más szakképző hellyé minősített képzőhelyen történik;
1.4. ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított;
1.5. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;
1.6. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll; valamint
1.7. ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.

2. A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely:
2.1. Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:
2.1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2.1.2. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
2.1.3. ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;
2.1.4. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint
2.1.5.     ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll.
2.2.     Egyéni praxisban történő részképzés esetén:
2.2.1.     ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2.2.2.     amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
2.2.3.     amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint
2.2.4.     ahol az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

Szakirányonkénti részletezés:

További információk:

Akkreditációs eljárás

Akkreditációs eljárás

A 2017. szeptember 5-én kelt Dékáni utasítás alapján 2017. szeptember 1-től az akkreditációs kérelmek benyújtását kizárólag a RENY portálon keresztül tehetik meg.

A portál elérhetősége:

www.reny.hu

Kérjük, hogy mint „Eü. szolgáltató” regisztráljanak a felületen.

A validáló egyetem menüpontban a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kart kell kiválasztani.

A pályázathoz kötelezően feltöltendő melléklet az intézmény (rendelő) aktuális ÁNTSZ működési engedélyének másolata

Az eljárási díj 15.000-Ft. A befizetés előtt minden esetben a

fiedler.katalin@dent.semmelweis-univ.hu

e-mail címen szíveskedjenek érdeklődni!

 

Endodontia/Fogpótlástan

Endodontia/Fogpótlástan

HATÁRIDŐ

Tájékoztatjuk, hogy Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával tutori feladatot ellátni Fogpótlástan/Endodontia szakirányokon 2021. december 31-ig lehet. 2022. január 1-től az új szakirányokon történő tutori felügyelet ellátásának már feltétele szakirányú szakvizsga megléte.

Azok a – már zajló – Fogpótlástan/Endodontia szakirányú rendelő akkreditációk, melyek nem felelnek meg a fenti követelménynek, nem veszítik el érvényességüket, ám meghosszabbításukra nem lesz mód.

Amennyiben a jövőben is tervezik az új szakirányokon képzés felügyeletét meglévő akkreditációjuk megszakítása nélkül (hosszabbítással), úgy a szakiránynak megfelelő szakvizsga megszerzéséhez vezető 12 hónapos képzést a tutori felügyeletet ellátó Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával rendelkező kollégának 2020. szeptemberéig szükséges megkezdenie.

A képzésről bővebb információ az alábbi linken található:

https://semmelweis.hu/fok-tovabbkepzes/szakkepzes/12-honapos-kepzes/

Fogpótlástan/Endodontia szakirányra benyújtott rendelő akkreditációs kérelem

Általános tudnivalók

Az új szakirányok valamelyikére történő akkreditáció feltétele, hogy a rendelő Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányra akkreditált, vagy akkreditálható legyen. Továbbá a képzőhely üzemeltetője/tutor Nyilatkozatban vállalja, hogy a Magyar Endodontiai Társaság és a Magyar Fogpótlástani Társaság által meghatározott úgynevezett “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozások képzését vállalja. Ezen tevékenységekhez nem lesznek kötelezően előírt esetszámok, a beavatkozás elsajátítása a cél. Az akkreditáció tárgyi feltétele a “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozásokhoz szükséges eszközök megléte, biztosítása. Amennyiben egy képzőhely nem tudja vállalni az összes felsorolt beavatkozás elvégzését, oktatását és képzését, akkor a jelölt a képzés hiányzó elemét másik szakképzőhelyen teljesítheti.