Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 07.
67447 Összes oltás
10872 Beoltott Semmelweis Polgár

Szakképzésbe jelentkezés tájékoztatói:

Szakképzésbe jelentkezés dokumentumai:

Munkaidő nyilvántartás

A szakorvosjelölt gyakorló helyén a szakfogorvosképzés teljes időtartama alatt havi rendszerességgel jelenléti ívet vezet a Szak-és Továbbképzési Titkárság erre a célra rendszeresített nyomtatványán.

Minden hónap 5. napjáig a Szak-és Továbbképzési Titkárságra eljuttatja az előző havi jelenléti ívet, illetve szabadság, vagy betegállomány esetén a szabadságos, vagy betegállomány-papírokat!

Munkaidő nyilvántartáshoz szükséges nyomtatványok:

Jelenléti ív
Teljesítés igazolás