Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

SZAKKÉPZÉS – Vonatkozó jogszabályok:

  • a többszörösen módosított 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályiról”

  • a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletAz egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidensi Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

  • a többszörösen módosított 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

TOVÁBBKÉPZÉS – Vonatkozó jogszabályok:

  • A nemzeti erőforrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Eljárásrendek


HATÁROZATOK:

Grémiumi határozatok:

29401/FOSZTT/2019. – A részvizsgák rendjéről (FOK/SZTT/14-3/2013. sz. Grémiumi Határozat módosítása)

92533/FOSZTT/2019. – A szakképzés megkezdése előtt folytatott orvosi tevékenység (10 hónap) szakgyakorlati időbe történő beszámításáról

69225/FOSZTT/2020. – A szakfogorvosképzés és a képzésen belüli egyetemi osztályos gyakorlat hiányzási rendjéről (A 135028/FOSZTT/2019. sz. Grémiumi Határozat módosítsa)

138535/FOSZTT/2019.Preambulum-Tutorkijelölés; Szakképzőhellyé-minősítés; Belső és kimeneti vizsga (A 91639/FOFTO/2017. sz. Határozat módosítása)

138541/FOSZTT/2019.A konzultációk rendjéről (A 138538/FOSZTT/2019. sz. Grémiumi határozat módosítása)

138539/FOSZTT/2019.A szakfogorvosjelöltek Dent-alveolaris sebészet szakfogorvosképzés egyetemi osztályos gyakorlatra történő beosztásáról

6071/FOSZTT/2020.Az újabb elsőként megszerezhető fogorvosi diplomához kötött szakképzés során történő szakképzési idő és szakképzési elemek beszámításáról (A 92388/FOSZTT/2019. sz. Grémiumi Határozat módosítása)

6649/FOSZTT/2020.A nem magyar állampolgárok részvételének feltételeiről a magyar nyelvű szakképzésben (A FOKSZTT/11-15/2013. sz. Határozat módosítása)

78643/FOSZTT/2020.A szakfogorvosképzést követő továbbfoglalkoztatás ideje alatti szakvizsgák rendjéről

        21267/FOSZTT/2020.A rendelő akkreditációs eljárásról

 

Dékáni határozatok:

FOK/DH/28-15/2015. A szakképzés konzulensi rendszerének bevezetése

FOK/DH/28-17/2015. A szakképzésben résztvevő tutorok működési rendjéhez

74022/FOFTO/2017.Utasítás a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára bírálatra benyújtott „Szakképzőhellyé minősítés„-i kérelmekről

25911/FOFTO/2019.A Dento-alveolaris sebészeti rezidensek gyakorlatáról (ügyeletek, éjszakai ügyelet, felügyelet)

43018/FOFTO/2019.A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának költségtérítéses szakfogorvosképzésére jelentkező egyetemi közalkalmazottak szakképzési díjáról

43025/FOFTO/2019.A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Rendszerbevételi eljárásának fenntartásáról és a Kar Klinikáin szervezett szakképzésbe jelentkező szakorvosjelöltek rendszerbevételi eljáráson történő részvételi kötelezettségéről

85377/FOFTO/2020.Az Orális implantológia ráépített szakképzés során történő szakképzési idő beszámításról

138537/FOSZTT/2019.A FOK Szak-és Továbbképzési Titkárság eljárásaihoz kapcsolódó díjakról (A 127313/FOSZTT/2019. sz. Dékáni Határozat módosítása)

130057/FOFTO/2019.A fogorvosi diplomával megszerezhető szakképzésben és licenc képzésben résztvevők térítési díjairól (A 127314/FOSZTT/2018. sz. Dékáni Határozat módosítása)

20628/FOFTO/2020.A FOK/DH/38-2015. sz. Dékáni Határozat hatályon kívül helyezése (Előadói kölcsönzési díj)

51553/FOFTO/2020.A szakfogorvosképzést követő, Kar klinikái által nem biztosított továbbfoglalkoztatás pénzügyi vonatkozásairól

79620/FOFTO/2020.Szakfogorvosképzés melletti doktori képzésben történő részvétel feltételeiről

87369/FOFTO/2020.A FOK/DH/3-151/2014. sz. Dékáni Határozat módosítása a 12 hónapos klinikai gyakorlatot teljesítő költségtérítéses külföldi fogorvosok által befizetett képzési díj felosztásáról