Fogorvostudományi Részleg

Szak-és Továbbképzési Központ – Fogorvostudományi Részleg

A Fogorvostudományi Kar a Szak- és Továbbképzési Titkárságát 1999-ben hozta létre abból a célból, hogy végrehajtsa az az évben megjelent új típusú szak- és továbbképzésről szóló rendeletekben foglaltakat.
A Szak-és Továbbképzési Titkárság 2024.04.01.-től teljesen beolvadt a Szak-és Továbbképzési Központ alá és Szak-és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlegként működik tovább.

Szak- és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részleg

1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. (VII. emelet)
Telefon: +36 1 266-7006
Email: szkepz@semmelweis.hu

Félfogadási idő:
Minden nap, előre egyeztetett időpontban 

Félfogadási idő újabb elsőként megszerezhető szakvizsga, ill. angol nyelvű szakképzés ügyben:
Szerda: 9:00 – 11:00
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. VI. emelet, 629-es szoba

MUNKATÁRSAK

Vezetők:

Prof. Dr. Hermann Péter
elnök
Szak- és Továbbképzési Operatív Bizottság – Fogorvosi Tagozat
félfogadás: előre egyeztetett időpontban

Dr. Gerle János
részlegvezető
félfogadás: előre egyeztetett időpontban

Dr. Kispélyi Barbara
egyetemi docens
részlegvezető helyettes
félfogadás: előre egyeztetett időpontban

Munkatársak:

Nagy-Pál Orsolya
vezető munkatárs, szakképzési szakértő (szakképzési ügyek, akkreditációs ügyek)
telefon: +36 1 459-1500/59391
email: nagy-pal.orsolya@semmelweis.hu

Szakfogorvos képzés

Farkas Izabella
ügyintéző (újabb elsőként megszerezhető, ráépített, valamint angol nyelvű szakképzési ügyek)
telefon: +36 1 317-10-94, +36 1 459-1500/59318
email: farkas.izabella@semmelweis.hu

Nyáriné Kutas Claudia
szakképzési koordinátor (szakorvosjelöltek munkaidő nyilvántartása, 12 hónapos képzés)
telefon: +36 1 459-1500/59388
email: kutas.claudia@semmelweis.hu

Szabó Anett
szakképzési ügyintéző (szakképzési ügyek, gazdasági ügyek)
telefon: +36 1 459-1500/59276
email: szabo.anett@semmelweis.hu

Továbbképzés

Pánczél Orsolya
továbbképzési ügyintéző (továbbképzési ügyek)
telefon: +36 1 459-1500/59392
email: panczel.orsolya@semmelweis.hu

Fogorvosi Tagozat

Szak-és Továbbképzési Operatív Bizottság – Fogorvosi Tagozat

Feladata a szakfogorvosképzések, licenc képzések és továbbképzés működése során keletkező bármely kérdés megtárgyalása az esetlegesen felmerülő problémák megoldása. Véleménynyilvánítás és javaslattétel.

Szavazati joggal rendelkező tagjai:
 • Prof Dr. Hermann Péter a Tagozat elnöke
 • Prof. Dr Nyirády Péter a Szak-és Továbbképzési Központ igazgatója, távollétében Baranyi Anikó Anna igazgatóhelyettes
 • Dr. Joób-Fancsaly Árpád – Dento-alveolaris sebészet Grémium elnök
 • Dr. Rózsa Noémi Katinka – Gyermekfogászat, Fogszabályozás Grémium elnök
 • Prof. Dr. Vág János – Endodontia Grémium elnök
 • Prof. Dr. Windisch Péter – Parodontológia Grémium elnök
 • Prof. Dr. Gerber Gábor- Fogorvostudományi Kar Dékán
 • Dr. Gerle János – Részlegvezető
 • Dr. Kispélyi Barbara – Részlegvezető helyettes
Pénzügyi kérdések esetén:
 • Nagy László az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatója távolléte esetén Torák Zsuzsanna Gazdasági Hivatal hivatalvezetője
Tanácskozási joggal rendelkező tagok
 • Prof. Dr. Márton Krisztina – igazgató, Propedeutikai Tanszék
 • Dr. Németh Orsolya – igazgató, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Prof. Dr. Dobó Nagy Csaba – igazgató, Orális Diagnosztikai Tanszék

Grémiumok

Grémiumok

Szakképzési grémium: az egyetemeken működő, vagy egyes – miniszteri rendeletben meghatározott – szakterületeken országosan létrehozott, az adott szakma vagy szakterület tekintetében kiemelkedő szakmai ismeretekkel bíró szakemberek testülete, amely a szakképzési grémium feladatkörébe tartozó szakterületeken a szakorvos képzés tartalmával, a képzés szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat lát el

Dento-alveolaris sebészet

Elnök: Dr. Joób-Fancsaly Árpád
Tagok: Dr. Körmöczy Kinga, Dr. Kivovics Márton

Endodontia

Elnök: Prof. Dr. Vág János
Tagok: Dr. Komora Péter, Vasziné Dr. Szabó Enikő

Fogpótlástan

Elnök: Prof. Dr. Hermann Péter
Tagok: Dr. Borbély Judit, Dr. Kispélyi Barbara

Fogszabályozás

Elnök: Dr. Rózsa Noémi Katinka
Tagok: Dr. Balaton Gergely, Dr. Bányai Dorottya

Gyermekfogászat

Elnök: Dr. Rózsa Noémi Katinka
Tagok: Dr. Kaán Miklós, Dr. Nemes Bálint

Parodontológia

Elnök: Prof. Dr. Windisch Péter
Tagok: Dr. Molnár Bálint, Prof. Dr. Dőri Ferenc