Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 07.
67447 Összes oltás
10872 Beoltott Semmelweis Polgár

A Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárságát 1999-ben hozta létre abból a célból, hogy végrehajtsa az az évben megjelent új típusú szak- és továbbképzésről szóló rendeletekben foglaltakat.

Jelenleg, az ország területén gyógyító tevékenységet folytató fogorvosok jelentős többsége, 5260 fő regisztrált titkárságunkon és részükre nyújtunk teljeskörű adminisztratív, információs és ügyintéző szolgáltatást továbbképzési kötelezettségük teljesítése érdekében.

Emellett fő feladataink közé tartozik a szakfogorvosképzésre jelentkezők felvételi eljárásának lebonyolítása, a szakfogorvosjelöltek képzésének központi szervezése és koordinálása, operatív együttműködés a kari klinikák, intézetek vezetőivel és oktatóival, folyamatos kapcsolattartás a külső és belső tutorokkal, a konzulensekkel és a szakfogorvosjelöltekkel. Közreműködünk a Grémium – szervezeti keretek között az egyetem belső rendje által szabályozott – feladatainak ellátásában. Napi munkakapcsolatot tartunk és együttműködünk az egyetem Szak- és Továbbképzési Központjával a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalával és a fogorvosképző társegyetemekkel.

Lefolytatjuk a külső szakfogorvosképző helyeket érintő akkreditációs eljárást és javaslatot teszünk az akkreditációra az ÁEEK – Szakképzés Támogatási Főosztályának.

Jelenleg különböző típusú jogviszony és tanulmányi szerződés szerint biztosítjuk 386 rezidens, szakfogorvosjelölt szakvizsgára bocsátását.

Rendszeresen szervezünk kötelező szinten tartó továbbképzéseket és segítjük a kari klinikák továbbképzéseinek megszervezését.

Évente kétszer – a rendeleti előírásoknak megfelelően – előkészítjük a Grémium számára a külső és belső továbbképzési tanfolyamok akkreditációját, kapcsolatot tartva a rendezvényszervezőkkel.

Megszervezzük és előkészítjük a Grémium üléseket, a Titkárság munkájáról jelentési kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk az egyetem vezetését és a felettes szerveket.