Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

TÖRZSKÉPZÉSI IDŐSZAK:

Vizsga típusa Vizsga minősítése Érintettek Vizsga tartalma
Törzsképzési tanfolyamokat záró vizsgák

3 fokozatú minősítés

(kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg)

 • elsőként megszerezhető szakképzésben történő részvétel, minden finanszírozási típus

elektronikus vizsga:

Vizsga I.
első 5 tanfolyam kb. 90 kérdés

Vizsga II.
utolsó 4 tanfolyam kb. 72 kérdés

Sürgősségi betegellátás tanfolyamot záró vizsga

3 fokozatú minősítés

(kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg)

 • elsőként megszerezhető szakképzésbentörténő részvétel, minden finanszírozási típus
25 kérdésből álló teszt és gyakorlati vizsga
Egészségügyi menedzsment tanfolyamot záró vizsga

2 fokozatú minősítés

(megfelelt, nem felelt meg)

 • elsőként megszerezhető szakképzésben történő részvétel, minden finanszírozási típus
írásbeli vizsga
Részvizsga

5 fokozatú minősítés

(1-5-ig történő osztályozás)

 • elsőként megszerezhető, költségtérítéses szakfogorvosképzésben történő részvétel külső akkreditált képzőhelyen
 • elsőként megszerezhető, költségtérítéses szakfogorvosképzésben történő részvétel egyetemi képzőhelyre történő kirendeléssel
1 vizsga (3 dokumentált eset bemutatása)
 • elsőként megszerezhető szakképzésben történő részvétel állami finanszírozású, egyetemi képzőhelyen oktatói utánpótlás és nem egyetemi utánpótlást szolgáló, valamint külső képzőhelyen nem egyetemi utánpótlást szolgáló keretszám terhére
 • a 12 hónapos képzés kivételével, az újabb elsőként megszerezhető szakfogorvosképzésben történő részvétel esetén
1 vizsga (3 dokumentált eset bemutatása)

SZAKGYAKORLATI IDŐSZAK:

Vizsga típusa Vizsga minősítése Érintettek Vizsga tartalma
Kimeneti vizsga

2 fokozatú minősítés

(megfelelt, nem felelt meg)

 • Orális implantológia ráépített szakfogorvos képzésben történő részvétel esetén
3 vizsga (8 hónaponként) 3-3 dokumentált eset bemutatása
 • 12 hónapos újabb elsőként megszerezhető szakfogorvos képzésben történő részvétel esetén
Endodontia szakirány 1 vizsga (5 dokumentált eset bemutatása)
Fogpótlástan szakirány 1 vizsga (3 dokumentált eset bemutatása)
Belső vizsga 2 fokozatú minősítés
(megfelelt, nem felelt meg)

 • elsőként megszerezhető, költségtérítéses szakfogorvosképzésben történő részvétel külső akkreditált képzőhelyen
 • elsőként megszerezhető, költségtérítéses szakfogorvosképzésben történő részvétel egyetemi képzőhelyre történő kirendeléssel, amennyiben*
  *A Grémium elnök a szakvizsgára bocsátás engedélyét a konzulens javaslatára belső vizsgához kötheti
 
 • elsőként megszerezhető szakképzésben történő részvétel állami finanszírozású, egyetemi képzőhelyen oktatói utánpótlás és nem egyetemi utánpótlást szolgáló, valamint külső képzőhelyen nem egyetemi utánpótlást szolgáló keretszám, amennyiben**
 • a 12 hónapos képzés kivételével, az újabb elsőként megszerezhető szakfogorvosképzésben történő részvétel esetén, amennyiben**
  **A Grémium elnök a szakvizsgára bocsátás engedélyét a részvizsgáztató javaslatára belső vizsgához kötheti