Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 02.
64998 Összes oltás
10781 Beoltott Semmelweis Polgár

Képzés

12 hónapos képzés
a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával rendelkező jelöltek részére a szakképesítés beszámításával

A Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alapszakképesítést – függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától – az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik.

Megszerezhető szakképesítések:

  • Endodontia
  • Fogpótlástan

A képzés struktúrája

Képzési idő: 12 hónap

Képzési program:

12 hónap szakgyakorlati idő, melyet a jelöltnek egészségügyi (fogorvosi) tevékenységre irányuló jogviszonyban kell töltenie

A szakvizsgára bocsátás feltétele:

  • a szakirány által meghatározott tevékenység listán szerepelő elemek teljesítése (Endodontia, Fogpótlástan)
  • kimeneti vizsga teljesítése

A képzés finanszírozási feltételei

Képzési díj (havonta, amely tartalmazza a képzés egyes elemeinek* költségét) 23.000 Ft

*A képzés elemei fakultatívak:

  • Tanfolyam részvételi lehetőség:

FOGPÓTLÁSTAN

2021.03.06. A temporomandibularis ízület diszfunkciójának (TMD) diagnosztikája és terápiája (Prof. Dr. Hermann Péter)
2021.04.17. Törzsképzés a Komprehenzív fogászat jegyében (Prof. Dr. Nagy Katalin)
2021.05.29. Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek (Prof. Dr. Gera István)
2021.06.05. Digitális fogpótlástan (Dr. Borbély Judit)

ENDODONTIA

2021.03.06. Határterületek a dento-alveoláris sebészet, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a parodontológia és az endodontia területén (Prof. Dr. Márton Ildikó)
2021.04.17. Fejlődési rendellenességek és fogbalesetek szövődményeinek ellátása (Dr. Nemes Judit)
2021.05.29. Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek (Prof. Dr. Gera István)
2021.06.05. Endodoncia (Dr. Tóth Zsuzsanna)

Kérjük, hogy tanfolyam részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a fiedler.katalin@dent.semmelweis-univ.hu címen ! 

Egyéb, szakirányú – a klinikák által szervezett – tanfolyamon történő részvétel, térítés ellenében lehetséges. Ezen tanfolyamok listája az OFTEX portálon lesz elérhető.

 

FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság

Jelentkezés

Képzésre jelentkezés:

  1. A képzésre történő jelentkezés érdekében a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot, Regisztrációs adatlapot, valamint az Regisztrációs adatlapon felsorolt csatolandó mellékleteket elektronikus formában a fiedler.katalin@dent.semmelweis-univ.hu címre elküldeni szíveskedjen!
  2. A Szakképzési Megállapodás a beküldött dokumentumok alapján készül el és postai úton megküldésre kerül.
  3. A szakképzés megkezdésének feltétele a Szakképzési Megállapodás 1 db aláírt, eredeti példányának, valamint az alább felsorolt dokumentumok Szak- és Továbbképzési Titkárságra történő eljuttatása.