Külföldön teljesített egészségügyi tevékenység

NEFMI 64/2011 (XI.29) rendelet 9.§.

Aki az ötéves továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett szakirányú szakképesítésével megegyező egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban teljesítette a NEFMI 64/2011 (XI.29) rendelet szerinti elméleti továbbképzését, annak az adott államban jogosult szerv által kiállított igazolással történő igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül.

Azonban az a továbbképzésre kötelezett, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végez szakirányú egészségügyi tevékenységet, de nem teljesíti az adott ország továbbképzési szerve által előírt kötelező elméleti továbbképzéseket, vagy az adott ország továbbképzési szerve nem tud kibocsátani egy összesítő Igazolást a fenti képzések teljesítéséről, más elbírálás alá esik: a külföldi munkahelyi igazolás (a gyakorlati pontok jóváírásához), és a Magyarországon elvégzett, a szakképesítéséhez tartozó kötelező szinten tartó tanfolyam sikeres elvégzése után minősül a továbbképzési periódusa teljesítettnek.

Az adott állam továbbképzési szerve által a továbbképzés elméleti részének teljesítéséről kiadott „Igazolás”, valamint az adott államban végzett egészségügyi tevékenység igazolására az adott államban kiadott „munkaviszony igazolás” elfogadásához a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlege részére az „Igazolás”, illetve a dokumentumok hiteles magyar nyelvű, vagy hitelesített magyar nyelvű fordítását benyújtani szíveskedjék.

Jogszabályi háttér:

NEFMI 64/2011 (XI.29) rendelet 9.§.

(1) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett ténylegesen és jogszerűen egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és e rendelet szerinti gyakorlati továbbképzési kötelezettségét teljesítette, ennek – a továbbképzés elméleti részének igazolására az adott államban jogosult szerv által kiállított igazolással történő – igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül.

(2) Annak a továbbképzésre kötelezettnek, aki a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett ténylegesen és jogszerűen egészségügyi tevékenységet, azonban a külföldi állam joga alapján kötelező elméleti továbbképzésen nem vett részt, a gyakorlati továbbképzés e rendelet szerinti igazolása, valamint a szakképesítésének megfelelő, e rendelet szerinti kötelező szintentartó továbbképzés teljesítése esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül

Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlege

Módosítva: 2021. október 19.