Továbbképzési rendszerrel kapcsolatos általános tudnivalók

Egészségügyi tevékenységet Magyarországon önállóan csak a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhetA működési nyilvántartás időtartama 5 év, amelyet követően a megújítást a nyilvántartott személynek kell kezdeményeznie. A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mivel a működési nyilvántartás megújításának feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése.

A továbbképzési időszak a működési nyilvántartáshoz (regisztrációhoz) kapcsolódik, kezdete a működési nyilvántartásba vétel kelte és a működési nyilvántartás lejárati dátumával záródik, ill. addig tart, amíg az előírt pontgyűjtés be nem fejeződik. A működési nyilvántartást a továbbképzési kötelezettség teljesítésével lehet megújítani egyéni kérelem benyújtásával. A működési nyilvántartás megújítás nélkül „lejárt” státuszba kerül.

A továbbképzés rendszert a mindenkor hatályos Eütv., továbbá „Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló

(http://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/BOOK_Jogszabaly.php) többszörösen módosított 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szabályozza.

A továbbképzésre kötelezettnek regisztrálnia kell a www.oftex.hu portálon, az Orvosok Folyamatos Továbbképzésének nyilvántartására szolgáló rendszerbe. A regisztráció során meg kell adni, hogy melyik képzőegyetemnél kívánja magát nyilvántartásba vetetni a továbbképzésre kötelezett. A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar rövidítése: SE-FOG. Az egyetem jóváhagyását követően a továbbképzésre kötelezett e-mailben visszajelzést kap és bejelentkezhet a weboldalon, ahol többek között megtalálható a mindenkori hatályos továbbképzési jogszabály, megtekinthetőek a továbbképzési pontok, illetve itt lehet jelentkezni a tanfolyamokra.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

A továbbképzési időszak teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként a továbbképzési rendelet szerinti,

  1. a szakképesítésének megfelelő kötelező szintentartó továbbképzésen, (50 pont szakképesítésenként)
  2. a szakképesítésének megfelelő szakma szerinti tanfolyamokon, (25 pont szakképesítésenként)
  3. szabadon választható elméleti továbbképzésen (75-115 pont)
  4. és gyakorlati továbbképzésen = munkaviszony, amelyet az 5 év végén kell leigazolni (60-100 pont) kell részt vennie.

A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek 5 (100 gyakorlati pont – 150 elméleti pont) , de legalább 3 évet (60 gyakorlati pont – 190 elméleti pont) kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont. Amennyiben csak 60 pontot tud leigazolni, úgy a fennmaradó 40 pontot elméleti pontszámokkal kell pótolnia.

külföldön dolgozó továbbképzésre kötelezettek továbbképzéséről a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 9.§ (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Egy évben szakképesítésenként 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el. Egy továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 50 – a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett – továbbképzési pont vihető át. Az így átvitt pontérték szabadon választható elméleti pontként kerül elismerésre.

A továbbképzési időszak elméleti része teljesítettnek minősül az adott továbbképzési időszakban PhD fokozat vagy habilitáció megszerzése esetén.

Szakképesítés megszerzése esetén az adott továbbképzési ciklus teljesítettnek minősül az új szakképesítés tekintetében.

működési nyilvántartással kapcsolatos egyéb információkat az Országos Kórházi Főigazgatóságtól (1085 Budapest, Horánszky u. 24., 06/1-411-1146, www.enkk.hu) kérhet.

Továbbképzéssel kapcsolatban a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlege készséggel nyújt segítséget a felmerülő kérdésekben, munkaidőben +36-1-459-1500/59392 mellék és a +36-1-266-7006 telefonszámon.

Kérjük, hogy mindig tájékozódjanak a továbbképzési jogszabály esetleges változásaival kapcsolatban, illetve szíveskedjenek figyelni a működési nyilvántartásuk lejárati dátumára!

 Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlete

Módosítva: 2021. október 16.