Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, EGYSÉGES KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS KOLLÉGIUMA

 Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk az ökológiai szemléletű oktató- és nevelőmunkára. Gyermekeinket a természet szeretetére, környezettudatos gondolkodásra és magatartásra neveljük, mely szemléletmód a konduktív napirend során folyamatosan jelen van minden tevékenységünkben.  Az egyes környezeti tartalmakat és aktuális témákat a pedig a különböző tantárgyakba beépítve is feldolgozzuk. 

Célunk, hogy gyermekeinket személyes élmények, tapasztalatok gyűjtése során tanítsuk a tudatos, kritikus fogyasztói magatartásra; és így környezettudatos, globális gondolkodásra neveljük. Célunk, hogy megismerjék a saját életükben és a világban előforduló környezetvédelmi és ökológiai kérdéseket, problémákat, hogy felnőttként majd személyes felelősséget tudjanak vállalni a környezetükért és alkalmazni tudják a nálunk megismert környezetvédelmi és fenntarthatósági technikákat.

Tevékenységeink nagyon szerteágazóak, igyekszünk az fenntarthatóság és a környezettudatosság minden területét megismertetni diákjainkkal. Gyakorló iskola révén a nevelők, tanulók, hallgatók közösen vesznek részt az ökoiskolai tevékenységekben.

Madárbarát kert vagyunk, így a rovarhotel és madáretető készítése, a madáretetés szezonális és nagyon kedves tevékenysége a tanulóknak.

A szelektív hulladékgyűjtés hosszú évek óta természetes számunkra. A szelektív gyűjtők a közösségi terekben, minden csoportban és a kollégiumban kerültek kihelyezésre. Iskolai veszélyes hulladékgyűjtő kollégiumban lett kialakítva, használt fényforrás-gyűjtő szintenként, használt elemgyűjtő a földszinten található. Iskolánk rendelkezik vízadagolóval, palackpréssel melyet mindenki által megközelíthetően helyeztünk ki.

Az öko-faliújság hírei folyamatosan követik az ökoiskolai tevékenységeket.

Az iskolai dekoráció kialakításánál rendszeresen, az ökoiskola tevékenységeihez, jeles napokhoz igazodó, főleg újrahasználható alapanyagokból álló elemek kerülnek ki, illetve minden csoport saját faliújsággal is rendelkezik, ahova rendszeresen felkerülnek a tanulók munkái.

Évről évre gondozzuk a magaságyásokat, használjuk a komposztáló kereteket, ahol a gyermekek a tevékenység öröme által kerülhetnek közelebb a természethez és ismereteket szerezhetnek a különböző környezetkímélő kertészeti és mezőgazdasági technikákról. 

Intézményünkben a fenntarthatóságra neveléshez köthetően számos helyi hagyományunk és szokásunk alakult ki. Gyermeknap alkalmából játékos témanapot szervezünk, ahol tanulóink kötetlen keretek közt szerezhetnek információkat, gyűjthetnek benyomásokat egy-egy ökológiai témakörről. Minden évben követjük a világnapokat, részt veszünk különböző témahetekben és egyéb programokban:

 • Takarítás Világnap
 • Állatok Világnapja
 • Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
 • HCSH Európai Hulladékcsökkentési Hét
 • Egészségnap
 • Ramsar Vizes élőhelyek napja
 • Energiatakarékossági Világnap
 • Víz Világnap/ HAPPY7 vízfogyasztás fontosságára felhívó program
 • Fenntarthatósági Témahét
 • Föld napja
 • Madarak és fák napja
 • Környezetvédelmi Világnap

 

 

Évek óta működik az ökoszakkörünk is. Az év eleji első foglalkozáson a be nem telt füzetek üres lapjaiból re-füzetet készítenek a gyermekek. A Takarítási Világnapon a DM cégtől kapott öko-tisztítószerekkel takarítottunk, külön kisméretű takarító kocsija van a szakiskolás kollégistáknak. Időjárás függvényében kapcsolódunk a Komposztünnephez, a 2. emeleten lévő kollégiumban kialakítottunk egy erkélykomposztálót is. Az Állatok világnapja alkalmából, a textil leltár során selejtezett ágyneműkből menhelyi állatoknak készítettünk fekhelyet. A Karácsonyi Műhelyen főleg újrahasználható alapanyagokból dolgozunk a gyermekekkel és a Szülői Közösséggel közösen. Egészségnapon salátát és ivólevet készítettek a gyermekek, és a csoportok megkínálták egymást. Az Energiatakarékossági Világnap alkalmából pedig gyertyafényes vacsorát tartottunk a kollégista gyermekekkel.

Energia- és víztakarékosságra figyelmeztető logókat készítenek a szakkörösök.

A Nárcisz Iskola virágágyását rendszeresen gondozzák.

A nyári táborban ökoszakkörös foglalkozásokat is tartunk.

 

Az elmúlt három év legfontosabb ökoiskolai fejlesztései, innovációi a következők voltak:           

 • Megtörtént az elöregedett komposztálók, komposztkeretek javítása és pótlása és minden csoportnak lett saját magaságyása, szelektív gyűjtője. Létrehoztuk az iskolai veszélyes hulladék gyűjtőt is.
 • A kollégiumban erkélykomposztálót alakítottunk ki, hogy rossz idő esetén is tudjunk komposztálni.
 • Indultunk a Zabosfa pályázaton, melyben két speciális ágyást terveztünk.
 • Az intézetbe jelentkező cégeket és IKSZ-es tanulókat bevonjuk az ökoiskolai tevékenységekbe.
 • Honlapon külön területet kapott az ökoiskola.
 • Iskolai rendezvényeken, programokon figyelembe vesszük a hulladékcsökkentési lehetőségeket.
 • Az ökoiskolai munkaközösség az iskola mindegyik csoportjára kiterjesztette az ökoiskolai tevékenységeket. Rendszeresen küldik a munkaközösségi tagok a megvalósulásról a beszámolókat, melyek a honlapra kerülnek.
 • Összeállítottuk az Örökös Ökoiskola pályázathoz szükséges feladatokat, így tudunk tervezni a következő három évre. Minden feladathoz megbíztunk felelős személyt a tantestületből.
 • Fenntarthatósági Témahéten külsős óraadókat fogadunk. Még a digitális oktatásban is sikerült megoldani ezt a lehetőséget.
 • A benapozó folyosón sikerült kialakítanunk egy két emeleten végighúzódó dekorációt. Rendszeresen, az ökoiskola tevékenységeihez, jeles napokhoz igazodó, főleg újrahasználható alapanyagokból álló elemek kerülnek rá.

 

Felvettük a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem környezetvédelmi szakemberével és rögtön kapcsolódtunk a Zöld Egyetem programjaihoz is. Részt vettünk a Mobilitás hete felmérésében és a „Passzold vissza tesó!” mobilgyűjtő akcióban. Fontosnak tartjuk az egyetemi hallgatók öko szemléletének formálását az iskolai gyakorló területen.

 

Iskolánk 10 éve használhatja az Ökoiskola nevet, két ökoiskola- és egy címmegújító pályázat révén. Három éve külön öko-munkaközössége is van az iskolánknak.

Célunk az Örökös Ökoiskola cím elnyerése és ökoiskolai tevékenységeink megtartása, bővítése.

 

Honlapunk elérhetősége:

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/iskola/okoiskola-dokumentumok/

 

 

Az esemény képekben: madárbarát Iskola, szelektív gyűjtők, palackprés, öko-faliújság, dekoráció, magaságyás, komposztálás, öko szakkör, re-füzet, erkélykomposztáló, menhelyi kisállatoknak készített fekhely, karácsonyi műhely, egészségnap, energia- és víztakarékosságra figyelmeztető logók, Nárcisz Iskola virágágyása, Nyári tábor: ez utolsó táborban a tojástartó dobozát hasznosítottuk. Virágcsokor, szekrény – és cipőillatosító virágmag ültetőpogácsák készültek a tartó papírjából.