A Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához

A Semmelweis Egyetem Óvodája évek óta csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához saját projekttel. Az idei ötletük címe “Őslények és emberek” (játékos evolúció a gyermekek befogadóképességének megfelelően). A Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda vezetőjének: Gál Editnek ez évi projektet bemutató írása itt olvasható.

Óvodánk ebben a nevelési évben is a környezettudatos életmód megalapozását, a hulladékok újrahasznosítását tűzte ki egyik fő céljául. A különböző anyagok más-más irányú felhasználhatósága a mindennapi tevékenységek során, illetve a Természetbúvár és az Ökojátszóház alkalmaival is – környezetvédelmi szakköreink, foglalkozásainak fő témája.

Projektünk idén is, már megkezdett projektként került folytatásra a Hulladékcsökkentési Héten is. Az újrahasznosítható anyagok gyűjtése a szülők közreműködésével történt (kartondobozok, műanyagflakonok, kávékapszulák, kupakok, műanyag szívószálak, stb) szelektíven. Az intézményben több gyűjtő edényt helyeztünk el. Ezekből a „kincsekből” alkottak a gyerekek az Ökojátszóházban is. Az akciót, illetve az akciónapok időpontjait elektronikus formában, nyomtatott plakátokon és az óvoda honlapján is közzétettük. Csatlakoztunk (mint az egyetem egyik szervezeti egysége) a Semmelweis Egyetem „Zöld Egyetem” kezdeményezéséhez, és a közösségi média felületen is elhelyeztük projektünket. Minden család megfelelő időben és módon informálódhatott a tervezett programokról. Az akcióhetet megelőzően kértük a szülőket, hogy otthon készítsenek a gyerekekkel együtt különböző alkotásokat, melyekből kiállítást rendeztünk az intézményben. Aktivitásukat és lelkesedésüket is bizonyítja, hogy a kiállításra szolgáló helyiség megtelt.

Az akciónapok keretén belül az óvodapedagógusok játékos foglalkozásokon bővítették a gyermekek szelektív hulladékgyűjtésről szerzett ismereteit a csoportokban. A gyerekek részt vettek a témával kapcsolatos múzeumpedagógiai foglalkozáson és múzeumlátogatáson is.


Óvodánk nyitott, családias intézmény, függetlenül attól, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a szülőkkel közös intézményen belüli program elmaradt. A különböző figyelemfelkeltő tájékoztatókkal, plakátokkal, illetve a Hulladékcsökkentési Héthez való csatlakozással – ennek a programnak a lényegével és céljával – elértük a célközönség minden tagját. A szülők szívesen fogadták az óvodai kezdeményezést, az újonnan érkezett gyermekek családjai is az óvodai közösség részévé váltak.

Akciónk jó gyakorlatként beépíthető a mindennapok nevelő munkájába. A sokféle alapanyag számtalan felhasználhatóságára nyújt ötleteket más intézmények számára. Minőségi tartalom tekintetében úgy véljük, hogy programunk nagymértékben hozzájárul a hulladékkeletkezés megelőzéséhez. A „házi” felhasználásnak is számos lehetősége van, így a keletkező hulladék mértékét jelentősen csökkenteni lehet az újrahasznosítás által.

Mivel a felhasználható hulladékok mindenhol a világon „jelen” vannak, így az akciónkban szereplő, bemutatásra került tevékenységek, alkotások bárhol és bármely korosztályra adaptálhatók és megvalósíthatók gyermekintézményekben, környezetvédelmi rendezvényeken. A gyerekek korosztályához mérten ismerkedhettek az evolúcióval és az élőlények átalakulásával, fejlődésével a különböző természeti események hatására.

A téma adja a hulladékok széles körű újrahasznosításának lehetőségét. Úgy gondoljuk, hogy projektünk célja – „minden újrahasznosítható” – megvalósult. A gyerekek nagyon szeretik az őslényekkel való foglalatosságokat, ismereteket, különös helyet foglal el az óvodás korosztály életében az ősi világ és az abban élt állatok, az akkori ősi környezet. A projekttel fejlődött a gyermekek – és családjaik – kreativitása, alkotókedve, környezet iránti szeretete és tisztelete, játékosan bővültek ismereteik a világról, alakult környezettudatos gondolkodásuk a közös tevékenységek és élmények által.

 

Gál Edit
óvodavezető