VI. éves hallgatók tantárgyi jelentkezése

Követelményrendszer_AOKTRA651_SM_2023_2024 (pdf)

Budapesti gyakorlóhelyek:

 • Budapesti Uzsoki Utcai Kórház (UUK)
 • Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (BMJ BK)
 • Észak-budai Szent János Centrumkórház (JTRA, JOTRA, JIO)
 • ÉPC-Honvédkórház (MHEK)

 

Regisztráció és intézményi bejelentkezés

 • Elöször a Neptun rendszeren keresztül az ott meghirdetett helyekre és időpontokra.
  Nem személyesen, vagy emailben a választott intézményben!
 • Az Észak-budai Szent János Centrumkórház és a ÉPC-Honvédkórház esetében a Neptunban történő sikeres regisztrációt követően mielőbb fel kell venni a kapcsolatot az intézmények oktatási ügyintézőjével:
 • Szent János Kórház: oktatas@janoskorhaz.hu
  (
  Figyelem! A Szent János Kórház a Yahoo és Hotmail levelező rendszerből érkező emailjeiket nem tudja fogadni, illetve nem tudnak arra válaszlevelet küldeni. Kérik, hogy a megkereséseiket más emailcímekről küldjék.)
 • ÉPC-HK: epc.hk.oktatas@hm.gov.hu

 


Vidéki (Vidék), Külföldi (külföld) és Vidéki egyetemek által akkreditált kórházak (VEÁAK)

 • A Neptunban való regisztrációt megelőzően szükséges a választott intézménnyel történő előzetes egyeztetés.
 • A vidéki egyetemek által akkreditált kórházak esetében (VEÁAK) a Dékáni Hivatal előzetes hozzájárulása is szükséges. Az erről kapott igazolást a gyakorlat megkezdése előtt a Tanszéki email címre is el kell küldeni aláírásra! 

A  budapesti intézményekben végzett gyakorlatok igazolásával kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben tartsák be az alább a weboldalon leírtakat és az intézményi ügyintéző által első napon elmondottakat, hogy a Neptunban történő igazolás időben és zökkenőmentesen megtörténhessen.

 


Gyakorlat a Merényi Gusztáv Kórházban (VEÁAK)

Engedélyeztetési folyamat

 • A kórházzal történő előzetes egyeztetés szükséges – Dr. Ludas István osztályvezető főorvos úrnál kell jelentkezni (ludas@dpckorhaz.hu).
 • Az erről szóló levelezést kérjük szépen továbbítani a tanszék email címére (trauma_office@med.semmelweis-univ.hu)
 • A teljes engedélyezési folyamatot követően a humanpolitika@dpckorhaz.hu email címre is jelentkezzen be.
 • Pozitív válasz esetén a DH-tól kell kérnie, hogy engedélyezzék a gyakorlatát a Merényi Kórházban (Vidéki egyetem által akkreditált intézmény bejelentő lap aláírva, pecsételve.) A DH által aláírt bejelentőt küldjék el a Traumatológiai Tanszékre is aláírásra (emailben). Azt aláírást követően visszaküldjük azt a hallgatónak, hogy el tudja juttatni a DH-ba.
 • A tárgyat a Neptunban a VEÁAK kurzuba kell felvenniük a választott turnusidőben.

Gyakorlóhelyek, intézményi tájékoztatók

Uzsoki Utcai Kórház (UUK)

Budapesti Uzsoki Utcai Kórház (UUK)

Gyakorlat helye: Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály Konferenciaterem (Fsz)
Cím:1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
Kezdési időpont: első nap (hétfő) 07:30

A gyakorlat első napján be kell mutatni a gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumokat:

 • Érvényes diákigazolvány
 • 1 éven belüli, érvényes foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolás (narancssárga kiskönyv). Az igazolás hiányában a gyakorlat nem kezdhető meg.
 • Hallgatói megállapodás (pdf)
  Az intézményben a gyakorlat első napján kell kitölteni 1 példányban.
  A formanyomtatványt otthon is kitölthetik és az első gyakorlati napon leadhatják az erre kijelölt kollégának. (Kérés esetén elektronikusan másolatot küldünk a hallgatónak.)

Gyakorlat alatt

 • Fehér köpenyt hozzanak magukkal
 • Jelenléti ív kitöltése a gyakorlat során.

Gyakorlat után

 • A jelenléti ívet a gyakorlat utolsó napján írassák alá a tutorukkal.
  (aláírás és pecsét a dokumentumon)
 • Ezt követően a Traumatológiai Tanszék email címére küldjék el (trauma_office@med.semmelweis-univ.hu)
 • A beküldés határideje: legkésőbb a traumatológiai szigorlat előtt 3 munkanappal.

Baleseti Központ ( BMJ BK)

Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (BMJ BK)

Gyakorlat helye: Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ
Cím: 1081 Budapest, Fiumei út 17., 8. emelet Oktatási és Képzési Osztály
Kezdési időpont: első nap (hétfő) 07:30

Tájékoztató_Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ_6. évf. (pdf)

Észak-budai Szent János Centrumkórház (JTRA/JOTR/JIO)

Észak-budai Szent János Centrumkórház

Gyakorlat helye: Észak-budai Szent János Centrumkórház
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Kezdési időpont és helyszín: első nap (hétfő) 08:30; Humánpolitikai és Igazgatási Főosztályon, Oktatási Csoport (20-as épület, I. em.)

Gyakorlatának megkezdéséhez az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatása szükséges (a gyakorlat első napján):

 • az illetékes osztályvezető írásbeli fogadó nyilatkozata
 • érvényes hallgatói jogviszony igazolás, és érvényes diákigazolvány
 • egészségügyi kiskönyv, benne az érvényes orvosi alkalmassági vélemény/ elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény – HÁZI ORVOSI IGAZOLÁS NEM FOGADHATÓ EL!
 • fehér ruha, váltó cipő

A személyes bejelentkezés a gyakorlat első napján minden esetben kötelező, akkor is, ha már töltött nálunk gyakorlatot, az orvosi alkalmassági és a hallgatói jogviszonyigazolás nyilvántartásunk szerint leadásra került osztályunkon és még érvényes, valamint a munka-és tűzvédelmi oktatáson részt vett és az még nem járt le (6 hónapra szól, utána ismételni szükséges).

Részt kell venni a kötelező munka- és tűzvédelmi oktatáson. (A nyomtatványt az első napon adjuk át a hallgatóknak, az oktatás szerdán 09.00-tól van.)

Amennyiben gyakorlatát nem, vagy később tudja megkezdeni, kérem azt írásban jelezni szíveskedjék. Ennek hiányában a jelentkezések nagy számára való tekintettel az üres helyek feltöltésre kerülnek, így nem tudjuk garantálni, hogy férőhelye biztosítva marad.

 

Amennyiben nálunk szeretné elkészíttetni az orvosi alkalmasságiját 2 megoldás lehetséges:

 1. A gyakorlat idejére kiállított igazolás – díjmentes
 2. 1 évre érvényes orvosi alkalmassági/üzemorvosi – 6.000 Ft. + hozni kell magával egészségügyi kiskönyvet (nyomtatvány boltban pár 100 forint, ha esetleg még nincs.)

Mindkét esetben az alábbi kötelező, lehető legfrissebb vizsgálati eredmények hiánytalan bemutatása szükséges:

 • Mellkas röntgen (1 éven belüli!)
 • Teljes vér- és vizeletvizsgálat (30 napon belüli!)
 • Ellenanyagszűrés (anti HBS, hepatitis szerológia)

Amennyiben ezeket az első napon be tudja mutatni, úgy tudunk segíteni az igazolás kiállításában.

Oktató osztályok

 • Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály (JTRA) – 26. épület
  Osztályvezető: Dr. Merényi Gábor osztályvezető főorvos
 • Ortopéd-Traumatológiai Osztály (JOTRA) – 6. épület 1. emelet
  Osztályvezető főorvos: Dr. Kiss Jenő PhD CSc, orvostudomány kandidátusa, egyetemi docens, osztályvezető főorvos
 • Idegsebészeti Osztály (JIO) – 26. épület
  Mb. Osztályvezető főorvos: Dr. Kopniczky Zsolt Ph.D. egyetemi docens, osztályvezető főorvos

 

Gyakorlatának megkezdéséhez szükséges dokumentumok

 • Az illetékes osztályvezető írásbeli fogadó nyilatkozata
 • Érvényes hallgató jogviszony igazolás, és érvényes diákigazolvány
 • Egészségügyi kiskönyv, benne az érvényes orvosi alkalmassági vélemény/ elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény – HÁZI ORVOSI IGAZOLÁS NEM FOGADHATÓ EL!

Ha az intézményben szeretné elkészíttetni az orvosi alkalmasságiját 2 megoldás lehetséges:

  • A gyakorlat idejére kiállított igazolás – díjmentes
  • 1 évre érvényes orvosi alkalmassági/üzemorvosi – 6.000 Ft + hozni kell magával egészségügyi kiskönyvet (ha nincs, nyomtatvány boltban beszerezhető)
  • Mindkét esetben az alábbi kötelező, legfrissebb vizsgálati eredmények hiánytalan bemutatása szükséges:
   • Mellkas röntgen
   • Teljes vér- és vizeletvizsgálat
   • Ellenanyagszűrés  (anti HBS, hepatitis szerológia)
   • Gyermekosztályon vagy szülészeti osztályon letöltendő gyakorlat esetében széklettenyészet.
  • Amennyiben ezeket az első napon be tudja mutatni, úgy tudunk segíteni az igazolás kiállításában.
 • Fehér ruha, váltó cipő

Amennyiben gyakorlatát nem, vagy később tudja megkezdeni, kérem azt írásban jelezni szíveskedjék.
Ennek hiányában a jelentkezések nagy számára való tekintettel az üres helyek feltöltésre kerülnek, így nem tudjuk garantálni, hogy férőhelye biztosítva marad.

ÉPC-Honvédkórház)

ÉPC-Honvédkórház

Gyakorlat helye: ÉPC-Honvédkórház
Oktatási Osztály: Bejárat a Papp Károly utca felől.  “A” épület, 1. emelet 004 iroda.
Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Kezdési időpont: első nap (hétfő) 07:50 (helye: A ép. 1. emelet 004 iroda.)

A gyakorlat megkezdésének feltétele

 • Fogl. eü. kiskönyv (érvényes alkalmassági)
 • 1 hónapnál nem régebbi MRSA szűrés negatív lelete
 • COVID oltási igazolások
 • Fehér köpeny

Vidék (Vidék)

Az SE ÁOK által kijelölt Vidéki gyakorlóhelyek (2023/2024) – Tájékoztató: 1/b. sz. melléklet szerint:

 • Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
 • Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
 • Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

Szükséges a választott intézménnyel való előzetes egyeztetés.

Gyakorlati igazolás

Igazolás_Vidék_VEÁAK (pdf)

Vidéki Egyet. Ált. Akkr. Kh. (VEÁAK)

Vidéki Egyetem Által Akkreditált Kórházak (VEÁAK)

Jelentkezés folyamata

 • A fogadó intézménnyel és a Dékáni Hivatallal történt előzetest egyeztetést.
 • A DH által aláírt Bejelentő elküldése emailben a Traumatológiai Tanszéki irodába.
 • A Tanszék által aláírt bejelentő lap visszaküldése a Dékáni Hivatalba.

Gyakorlati igazolás

Igazolás_Vidék_VEÁAK (pdf)

 

Külföld (Külföld)

Külföldi gyakorlat (Külföld)

Külföldi gyakorlat megkezdésének feltételei

 • A választott intézménnyel való előzetes egyeztetés.
 • A Dékáni Hivatallal és a Traumatológiai Tanszékkel való előzetes engedélyeztetés.
 • A szükséges formanyomtatványok kitöltés és elektronikus elküldése a Tanszék részére.
 • Dokumentumok:

Angol nyelvű

 

Német nyelvű

 

Igazolások a külföldön teljesített gyakorlatról

Angol nyelvű
Certificate_compulsory_clinical_practice (pdf)

Német nyelvű
PJ Bestaetigung Traumatologie (pdf)
(Az igazolást 2 oldalas dokumentum (!), melynek második oldala tartalmazza a kézikönyvet, ezért a gyakorlatot követően mindkét oldal elküldése kötelező egy fájlban.)