Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Traumatológiai Tanszék
Dr. Bodzay Tamás PhD
tanszékvezető
bodzay.tamas@semmelweis.hu
Dr. Viola Árpád PhD
Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport, csoportvezető
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Berkes István PhD
Sportsebészeti Tanszéki Csoport, csoportvezető
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Abonyi Bence
tanársegéd
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Bodzay Petra
vezető oktatásszervezési szakértő
office.trauma@semmelweis.hu
Dr. Gál Tamás
egyetemi tanársegéd
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Hajkus Norbert
adminisztrátor
trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Keszég Miklós
tanszéki mérnök
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kiss Dániel
mesteroktató
Dr. Kopniczky Zsolt PhD
egyetemi docens
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pánics Gergely PhD
egyetemi adjunktus
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pap Károly habil.
egyetemi adjunktus
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu