Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Traumatológiai Tanszék
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Viola Árpád PhD
Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport, csoportvezető
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Berkes István PhD
Sportsebészeti Tanszéki Csoport, csoportvezető
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Abonyi Bence
tanársegéd
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Berta Ágnes
tanársegéd
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Gál Tamás
egyetemi tanársegéd
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Keszég Miklós
tanszéki mérnök
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kopniczky Zsolt PhD
egyetemi docens
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Kozma Emese
adminisztrátor
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pánics Gergely PhD
egyetemi adjunktus
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pap Károly PhD
egyetemi adjunktus
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Seregi Klára
adminisztrátor
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szebeny Miklós
egyetemi adjunktus
+3614673700, 3851trauma_office@med.semmelweis-univ.hu