Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

Tisztelt Rezidens/Szakorvos jelölt!

A járványügyi helyzet számos szakképzési terv normál ütemű megvalósítását nem teszi lehetővé.

A vészhelyzetben végzett egészségügyi tevékenység végzéséről, amely a képzési terv szerint halad a szokásos menetben kell teljesítésigazolást küldeni az Egyetem részére.

Azon egészségügyi tevékenység végzéséről, amely eltér a képzési tervtől (saját képzőhelyre visszarendelés, de már nem megnevezhető gyakorlat, COVID osztály stb.) munkaterv szerinti gyakorlat megnevezése nélkül, valós adattartalommal kell beküldeni.

A COVID ellátásban töltött idő szakgyakorlati időbe számítható be.

A szakgyakorlati időbe történő beszámítás kérelem minta letölthető a Szak- és Továbbképzési Központ honlapjáról: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/files/2020/05/COVID-elismer%C3%A9si-k%C3%A9relem_2020.doc

Azt kérjük mindenkitől, hogy ezt ne minden hónapban, hanem az átirányítás lezárta után egyszerre nyújtsa be (nyomtatvány és teljesítés igazolások) a Szak- és Továbbképzési Központba. A Grémium Elnöke fog dönteni a beszámításokkal kapcsolatban.

A jelenleg törzsképzési időben lévő rezidensek, a járványügyi helyzet megszűnése után folytatják törzsképzésüket. A COVID ellátásban  letöltött időre a beszámítást most kell beadni, melyet a későbbiekben a szakgyakorlati munkatervének elkészítésekor  szükséges jelölnie.

A jelenleg szakgyakorlati idő alatt lévő szakorvos jelöltek a beszámítást,  a vészhelyzeti átirányítást követően kérhetik.

A szakvizsga előtt álló jelöltek folyamatosan egyeztessenek az ügyintézőikkel.

Amennyiben a letöltött gyakorlat a képzési tervbe illeszthető igen (jelenlegi szabályozás szerint marad a 3 rezidens/tutor), amennyiben a képzési tervébe nem illeszthető az átirányításban végzett tevékenység, akkor csak beszámításra van lehetőség és ez utóbbi esetben nem biztosít az OKFŐ tutori díjat.

A jelenlegi szabályozás szerint amennyiben valaki nem végez egészségügyi tevékenységet (ez lehet fizetés nélküli szabadság, karantén stb.) az az időszak nem számítható be a szakképzésbe, tehát emiatt nyúlni fognak a szakképzések.

(A szakvizsga optimális megszervezésével kapcsolatban a Nemzeti Vizsgabizottsággal tartjuk a kapcsolatot, a képzés végén lévők esetében.)

 

A beszámítások megtétele után a hosszabbításokról folyamatosan egyeztetni fogunk az OKFŐ munkatársaival.
A vészhelyzet fennállásának idejére az alábbiak vonatkoznak a szakképzésben résztvevőkre – jogszabályi kitekintő a Magyar Közlöny 54. számában megjelent jogszabály módosítás alapján:
2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról 2. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 16. §-sal egészül ki:
“16. § Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzése szakgyakorlati idejébe beszámítandó.”
A jogszabály alapján a beszámítás nem mérlegelés kérdése.

 

Jelenlegi helyzetben is szem előtt szeretné tartani mindenki a minőségi szakképzést, az Egyetemek igyekeznek egységes álláspontot kialakítani, amely az érintettek számára a legkevesebb érdeksérelmet okozza, azonban a megfelelő szakképzés is megvalósul (bár nyilvánvalóan mindenki számára megfelelő megoldás nem lesz).

A hírlevelekben és honlapunkon (https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/) folyamatosan közzé tesszük az aktuális híreket, amennyiben ezt nem kapja rendszeresen, jelezze a Szak- és Továbbképzési Központ központi emailcímén: szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu

 

Budapest, 2021. május 10.

 

Baranyi Anikó

igazgatóhelyettes
Szak- és Továbbképzési Központ

 

Prof. Nyirády Péter

igazgató
Szak- és Továbbképzési Központ

 

Prof. Szabó Attila

elnök
Klinikai Központ