Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 Az előadásokon a részvétel nem kötelező, de az EESZT elméleti és gyakorlati tanórán való részvétel kötelező.

Az EESZT képzésre a hallgatói évfolyam létszámtól függően 3, de legfeljebb 4 gyakorlati óra kerül meghirdetésre. A hallgatók csoportbeosztását a FOK Dékáni Hivatal (DH) végzi az érintett hallgatók értesítésével együtt. Főszabályként a FOK DH által készített kurzusbeosztástól eltérni nem lehetséges.

A beosztott kurzusról történt távolmaradás esetén a képzés a fennmaradó 2 vagy 3 képzési időpontban pótolható a FOK Dékáni Hivatalával történt előzetes egyeztetés alapján úgy, hogy az egyszerre oktatott hallgatók száma nem haladhatja meg a 34 főt.

Az EESZT használatával kapcsolatban 1 óra gyakorlati oktatáson kell részt venni, külön beosztás alapján, amelyről külön tájékoztatást fogunk adni. A gyakorlaton a részvétel kötelező, hiányzás esetén annak pótlása a félévi aláírás feltétele. A gyakorlatok hétfő napokon 16.00 órakor lesznek melyek közül a beosztás szerinti 1 alkalommal kell a gyakorlaton részt venni.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:
A TVSZ rendelkezései érvényesek.

A félév aláírásának követelményei:
A TVSZ rendelkezései és az EESZT képzés kötelező teljesítésére vonatkozó szabályok
érvényesek.

A vizsga típusa: Írásbeli kollokvium.

Vizsgakövetelmények: Írásbeli vizsgát tesznek a hallgatók.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: Tesztvizsga pontozása alapján.

A vizsgára történő jelentkezés módja: Neptun rendszeren keresztül.

A vizsga megismétlésének lehetőségei: az aktuális egyetemi és kari előírások szerint.

A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak.

Javasolt irodalom: Fogorvosi praxis-menedzsment. Raabe Kiadó 2003.