Semmelweis Egyetem
Oktatási szervezeti egység megnevezése: Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Tantárgy neve: Praxisszervezés
Tantárgy típusa: kötelező
kódja: FOKOSZB091_1M
kreditértéke: 1
Tantárgy előadójának neve: Dr. Szűcs Attila
Tanév: 2019-20/II.
A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
A képzés célja, hogy a leendő fogorvosok információt kapjanak a fogorvosi praxisok működtetéséről
A tantárgy tartalma:
Szakmai és hatósági követelmények a fogászati praxisokkal szemben
Praxisalapítás, rendelői menedzsment. Reklám, marketing.
Fogászati praxistervezés, praxisfejlesztés, innováció.
Kapcsolatok a praxis működésében: orvos-beteg, orvos-asszisztens, rendelő-fogtechnika.
A fogászat országos és helyi szakfelügyeleti rendszere, a fogorvosi tevékenység szakmai szabályai, szakmai protokollok, módszertani levelek, szakmai szervezetek, Magyar Orvosi Kamara, az Orvos Kamarai Törvény
A fogorvosi tevékenység környezeti feltételei. A fogászati finanszírozás rendszere (Egészségügyi Törvény, rendeletek, egészségbiztosítási pénztárak,kieégészítő biztosítás, minőségbiztosítás).
Az orvosi vállalkozások pénzügyi és számviteli szabályai. Adó és társadalombiztosítási törvény a fogorvosi praxisban
Büntetőjog, polgári jog, gazdasági és munkajog (a fogászati rendelő speciális jogrendszere).

Fontos tudnivalók:

Az EESZT használatával kapcsolatban 1 óra gyakorlati oktatáson kell részt venni, külön beosztás alapján, amelyről külön tájékoztatást fogunk adni. A gyakorlaton a részvétel kötelező, hiányzás esetén annak pótlása a félévi aláírás feltétele. A gyakorlatok hétfői napokon 16.00 órakor az alábbi időpontokban lesznek, melyek közül a beosztás szerinti 1 alkalommal kell a gyakorlaton részt venni:
2020.03.02.; 03.09.; 03.16.; pótlási lehetőség: 03.23. koordinátor: Dr. Magyar Lóránt
1091 Bp. Üllői út 93. 2. em. Digitális Szövettani gyakorló, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Vizsga: május 06.
14.00 – 14.40 Tesztvizsga írásban 1-8. csoport Helye: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika tanterme (1085 Bp., Mária utca 52.)
14.50 – 15.30 Tesztvizsga írásban 9-16. csoport
Utóvizsga: május 13. 14.00 – 14.40 Tesztvizsga írásban
Helye: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika tanterme (1085 Bp., Mária utca 52.)
A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak.
Javasolt irodalom: Fogorvosi praxis-menedzsment. Raabe Kiadó 2003.
A tárgy oktatásában résztvevők: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, Fogpótlástani Klinika igazgató, Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár FOK, Fogpótlástani Klinika; Dr.Gerle János igazgató FOK, Oktatási Centrum; Dr. Magyar Lóránt, egyetemi tanársegéd, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet; Dr. Németh Orsolya egyetemi docens, igazgatóhelyettes, FOK, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet; Dr. Sághy Tamás főorvos/Fogászati Magánklinika; Dr. Sztrilich András adjunktus, ügyvéd, adótanácsadó (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék; Dr. Szűcs Attila egyetemi docens (SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika).