Szájszárazság Klinikai Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Prof. Dr. Márton Krisztina egyetemi tanár, tanszékvezető (SE Propedeutikai Tanszék)

A xerostomia a szájszárazság szubjektív érzete, amely létrejöhet csökkent nyáltermelés esetén (hyposalivatio, nyálmirigy-hypofunctio), de bizonyos esetekben anélkül is.
A csökkent nyálmirigy-szekréció számos ártalmas szájüregi következménnyel járhat: növeli a fogszuvasodás, fogágybetegség és a szájüregi fertőzések kialakulásának kockázatát, felléphet beszéd-, rágási és nyelési nehezítettség, ízérzési zavar, továbbá kellemetlen szájszag.

A csökkent nyálmirigy szekréció hátterében számos kóroki tényező állhat, többek között szisztémás betegségek, fej-nyak régió terápiás besugárzása, elektrolit vesztés, továbbá egyes életmódbeli tényezők és különböző gyógyszerek szedése is okozhat csökkent nyáltermelést, vagy szájszárazságot (antidepresszánsok, antipszichotikumok, lokális szteroidok, antikolinerg szerek, antihipertenzív szerek). Ezek a kóroki tényezők különböző mértékben lehetnek hatással a nyugalmi kevert, valamint a kisnyálmirigyek szekréciójára.

Kutatási területek, tevékenységi körök:

 • Xerostomiában szenvedő páciensek klinikai vizsgálata
 • Sjögren-szindróma diagnózis felállításának segítése
 • Csökkent nyáltermelés és a HPV fertőzöttség összefüggéseinek vizsgálata
 • Pro- és antiapototikus gének expressziójának vizsgálata Sjögren-szindrómás betegekben
 • A xerostomia és a táplálkozási szokások összefüggéseinek vizsgálata
 • Különböző gyógyszercsoportok hatása a xerostomiára, a kevert nyálszekrécióra és a kisnyálmirigyek szekréciójára
 • Xerostomia, kevert nyálszekréció és kisnyálmirigy-szekréció vizsgálata különböző állapotokban: dohányzás, műfogsorrögzítők használata
 • Táplálkozási paraméterek vizsgálata

A munkacsoport tagjai:

 • Prof. Dr. Márton Krisztina egyetemi tanár, tanszékvezető SE Propedeutikai Tanszék
 • Prof. Dr. Kiss Emese egyetemi tanár, főigazgató helyettes, Országos Mozgásszervi Intézet
 • Dr. Németh Orsolya egyetemi docens, intézetigazgató, SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Prof. Dr. Dobó Nagy Csaba, egyetemi tanár, igazgató SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Dr. Kőhidai László egyetemi docens, SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens, SE Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. Kardos Gábor Attila egyetemi docens, DEOEC Metagenomikai Intézet
 • Dr. Füst Ágnes egyetemi adjunktus, SE Szemészeti Klinika
 • Dr. Mensch Károly egyetemi adjunktus, SE Orális Diagnosztikai Tanszék
 • Dr. Szabó Bence egyetemi adjunktus, SE Orális Diagnosztikai Tanszék
 • Dr. Szarka Krisztina egyetemi adjunktus, DEOEC Metagenomikai Intézet
 • Dr. Lajkó Eszter tudományos főmunkatárs, SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Demeter Tamás egyetemi adjunktus, SE Propedeutikai Tanszék
 • Dr. Dézsi Anna egyetemi tanársegéd, SE Propedeutikai Tanszék
 • Dr. Erdei Csilla egyetemi tanársegéd, SE Propedeutikai Tanszék
 • Dr. Kovács Alexandra klinikai szakorvos, SE Konzerváló Fogászati Klinika
 • Dr. Heizer Ágnes rezidens, SE Propedeutikai Tanszék 
 • Tóth György PhD hallgató

Rendelési idő:

 • Hétfő: 8:00-12:00 SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. III. emelet 305-ös kezelő

Elérhetőség: