Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Propedeutikai Tanszék
ID: 326
Dr. Márton Krisztina
egyetemi docens, igazgató
459-1472, 59322, 59112, 59356 marton.krisztina@dent.semmelweis-univ.hu, fprop@dent.semmelweis-univ.hu
Bartók Mária
oktató fogtechnikus
59107, 59032
Dr. Demeter Tamás
klinikai szakorvos, PhD hallgató, TDK felelős
459-1472, 59111, 59356
Dr. Dézsi Anna Júlia
egyetemi tanársegéd, PhD hallgató,
459-1472, 59112,59111,59356
Dr. Erdei Csilla
klinikai szakorvos
459-1500, 59111
Gergácz Judit
adminisztrátor
459-1472, 59112 fprop@dent.semmelweis-univ.hu
Dr. Kovács Zoltán Imre
klinikai szakorvos, tanulmányi felelős (magyar, német)
459-1472, 59111, 59356
Petres Szilvia
fogászati asszisztens
59109
Putóczki Zsuzsanna
fogászati asszisztens
59109, 59032
Dr. Simon Éva
klinikai orvos, rezidens
1-459-1500, 59111
1-459-1500, 59111, 59351, 59356
Zelles Magdolna
oktató fogtechnikus
59107, 59032