Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Általános Propedeutika Tanszék 2011. november 1-én kezdte meg a működését, miután a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában meglévő infrastrukturális háttér lehetővé tette, hogy a Kari Propedeutikai Részlegből egy önálló intézet jöjjön létre.

A tanszék ma Magyarországon az egyetlen ilyen jellegű oktatási intézmény.

A fogászati általános propedeutika tantárgyat a 2012-2013-as tanévtől mint kötelező egy féléves preklinikai tárgyat a 3. (magyarok) és a 4. (külföldiek) szemeszterben vezettük be, amely 3 gyakorlati óra és 1 elméleti óra (előadás) keretében oktatjuk.

Cél a 2. éves fogorvostanhallgatók felkészítése a klinikai fogászati tevékenységek nagy precizitást és fokozott kézügyességet igénylő gyakorlati szakaszaira. Az elméleti oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a fogak makroszkópos anatómiájával, a fogászat nemzetközi jelölési rendszereivel, a fogászati alapbetegségekkel, azok ethiológiájával, valamint a hazai fogászati epidemiológiai adatokkal.

A gyakorlatokon fantomfejeken, szimuláció segítségével gyakorolják be a Konzerváló fogászat, a Fogpótlástan, a Parodontológia, a Fogszabályozás és a Szájsebészet legfontosabb klinikai lépéseit, amelyet azután a klinikai gyakorlatban is alkalmaznak. A tanszék munkatársai megtanítják a hallgatókat az egyes minimálinvazív és mikroinvazív technikákra, valamint rendelői gyakorlat keretében az infekciókontroll alapvető szabályaira is. A szemeszter kollokviummal zárul.

SZAKMAI PROFILUNK:

  • Konzerváló fogászat, a Fogpótlástan,
  • a Parodontológia,
  • a Fogszabályozás és a Szájsebészet manuális technikáinak az oktatása.
  • Infekciókontroll a fogászatban.
  • A hazai lakosság szájüregi egészségi állapota, prevenciós eljárások.
  • Szájszárazság kezelése és kutatása.