A Propedeutikai Tanszék 2011. november 1-én kezdte meg a működését, miután a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában meglévő infrastrukturális háttér lehetővé tette, hogy a Kari Propedeutikai Részlegből egy önálló intézet jöjjön létre.

A Tanszék ma Magyarországon az egyetlen ilyen jellegű oktatási intézmény.

A Fogászati Általános Propedeutika tantárgyat a 2012-2013-as tanévtől mint kötelező egy féléves preklinikai tárgyat oktatjuk. A magyar hallgatók a 2. szemeszterben, a külföldi hallgatók a 3. szemeszterben sajátítják el az elméleti (heti 1 óra – előadás) és gyakorlati (heti 3 óra) alapjait.

Célunk az 1. és 2. éves fogorvostanhallgatók felkészítése a klinikai fogászati tevékenységek nagy precizitást és fokozott kézügyességet igénylő gyakorlati szakaszaira. Az elméleti oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a fogak makroszkópos anatómiájával, a fogászat nemzetközi jelölési rendszereivel, a fogászati alapbetegségekkel és azok etiológiájával, a hazai fogászati epidemiológiai adatokkal, valamint a fogászati infekciókontroll, a hulladékkezelés és a környezetvédelem alapjaival. A gyakorlatokon a hallgatók betekintést nyernek az egyes minimál- és mikroinvazív technikákba, valamint megismerik az Oktatási Centrum Központi Sterilizáló Részlegének működését, rendelői gyakorlat keretében pedig a fogászati rendelő berendezését és a fogászati kezelő egység felépítését. 

A gyakorlatokon fantomfejeken, szimuláció segítségével gyakorolják be a hallgatók a konzerváló fogászat és a fogpótlástan legfontosabb klinikai lépéseit, valamint megismerkednek a parodontológia, a gyermekfogászat és fogszabályozás, továbbá a szájsebészet elméleti és gyakorlati alapjaival, melyeket azután a klinikai gyakorlatban alkalmaznak. 

Galéria

5kép

A szemeszter szóbeli kollokviummal zárul.

SZAKMAI PROFILUNK:

  • Fogászati általános propedeutika tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása
  • Konzerváló fogászati propedeutika, odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika tárgyak gyakorlati oktatása
  • Szájszárazság vizsgálata, kezelése és kutatása
  • Fogászati minták 3D nyomtatással történő előállításának kutatása
  • Környezetvédelem és a fogászati fenntarthatóság oktatása és kutatása