Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár
A Semmelweis Egyetem Propedeutika Tanszéke a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában működik. A tanszék feladata, hogy a hallgatók fantomfejeken, szimuláció segítségével gyakorolják be a Konzerváló fogászat, a Fogpótlástan, a Parodontológia, a Fogszabályozás és a Szájsebészet legfontosabb klinikai lépéseit, amelyet azután a klinikai gyakorlatban is alkalmaznak. A tanszék munkatársai megtanítják a hallgatókat az egyes minimálinvazív és mikroinvazív technikákra, valamint rendelői gyakorlat keretében az infekciókontroll alapvető szabályaira is. A szemeszter kollokviummal zárul.

Elérhetőségek

Cím
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 2. emelet
Telefon
459-1472
E-mail
fprop@dent.semmelweis-univ.hu