Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

Propedeutika Tanszék
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

Tanszékvezető: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens

Elérhetőség:  fprop@dent.semmelweis-univ.u

Cím: 1085 Budapest, Szentkirályi u. 47. II. emelet
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.
Telefon: 1-459-1472
1-459-1500/59112 m.