Digitális Propedeutikai Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Prof. Dr. Márton Krisztina egyetemi tanár

2021 őszén, a Fogorvostudományi Kar Propedeutikai Tanszékén kezdte meg a munkát a Digitális Propedeutikai Munkacsoport.

Az egyre inkább digitalizálódó világban elengedhetetlen, hogy a modern technológiákat a fogászatba, illetve az oktatásba is bevezessük, és a lehető legszéleskörűbben ki tudjuk használni. Az intraorális szkennereken túl a három-dimenziós nyomtatás is kezd teret hódítani magának, melynek egyik felhasználási módja a fogászati minták 3D nyomtatóval történő előállítása.

A jelenleg zajló „3D nyomtatott fogászati minták formatartósságának vizsgálata” című kutatásunkban többféleképpen megépített minták formatartósságát vizsgáljuk. A különböző minták időbeli deformálódását figyelve, keressük a legmegfelelőbb kialakítást, amivel a minta az idő múlásával a legkevésbé deformálódik. A vizsgálat a 2022. évi Kari Kutatási pályázaton támogatást nyert.

A munkacsoport tevékenységei közé tartozik a Propedeutikai Tanszék oktatási eszközeinek modernizálása is. Hosszútávú célunk a gyakorlatokon használt gipszminták lecserélése 3D nyomtatott mintákra, melyek ezáltal jobb mechanikai ellenállóképességűek és hosszabb élettartamúak lesznek.

A munkacsoport tagjai:

  • Prof. Dr. Márton Krisztina egyetemi tanár, tanszékvezető
  • Dr. Vincze Zsófia Éva rezidens, PhD hallgató
  • Oskovics László IV. éves fogorvostan hallgató, TDK hallgató
  • Názár Vivienn IV. éves fogorvostan hallgató, TDK hallgató