A Propedeutikai Tanszék története

A Propedeutika Tanszék 2011. november 1-én kezdte meg a működését, miután a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában meglévő infrastrukturális háttér lehetővé tette, hogy a Kari Propedeutikai Részlegből egy önálló intézet jöjjön létre. 

Odontotechnológiai oktatás már 1900-tól folyt az Egyetem Orvoskarán, Hattyassy Lajos vezetésével. Akkor még az Orvoskari Gazdasági Hivatal első emeletén nyílt erre lehetőség.

1909-től az Árkövy József által alapított Stomatológiai Klinikán azonban már az alagsorban egy 18 férőhelyes laboratóriumban kezdődhetett el a fogászati technológia oktatása.

Hattyassyt két, gyakorlatban is rendkívül jártas szakember, Salamon Henrik, majd a 1920-as évektől Máthé Dénes váltották fel, akiknek nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő az irodalmi munkásságuk.

Az önálló fogorvosképzés 1952-es indulásakor az új Tanlaboratóriumot Földvári Imre hozta létre a mai Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet kijelölt termeiben.

Az oktatás színvonalát nagymértékben emelte, hogy az itt biztosított termekben először egy 30 fős, majd egy 70 főre bővített fantomfej-laboratóriumot hoztak létre, és az oktató fogorvosok mellett oktató fogtechnikusok is részt vettek a tanításban. Itt a Fogászati anyag- és fémtan, valamint az Odontotechnológia oktatása mellet elkezdődött a Fogpótlástani és a Konzerváló fogászati propedeutika oktatása is, melynek eredményeképpen a hallgatók az egyes alaplépéseket fantomfejeken történő szimuláció segítségével sajátították el.

Földváritól Huszár György vette át a Tanlaboratórium vezetését, amelyet időközben a Fogpótlástani Klinikához csatoltak, és bizonyos mértékben redukáltak. Ez azonban nem csökkentette az oktatás színvonalát.

A következő vezető, Götz György, a Tanlaboratóriumot, mint a Fogpótlástani Klinika Propedeutikai Részlegét az 1990-es években, az Európában akkor legkorszerűbbnek számító eszközökkel és berendezésekkel szerelte fel.

Götz György után Tóth Pál, majd Kóbor András vezette a Részleget, mint az Anyagtan oktatója, azonban a 2000-es évektől a Fogászati anyagtan és Odontotechnológia tantárgyak, valamint a Fogpótlástani propedeutika oktatása különvált, így Kóbor András mellett Kivovics Péter került az Odontotechnológia tantárgy oktatásának élére.

2007-ben megtörtént a Kar új Oktatási Centrumának felavatása, ahol a Tanlaboratórium új, világszínvonalúan felszerelt oktatási helyiségeket kapott. Itt lehetővé vált mind az Odontotechnológia és az Anyagtan, mind a fogpótlástani, a konzerváló fogászati, a parodontológiai, a szájsebészeti, a gyermekfogászati és fogszabályozási propedeutika magasszintű oktatása.

2011-re megfogalmazódott az igény egy összevont Propedutikai Tanszék létrehozására. A megalakítás koordinálásával 2011-ben Márton Krisztinát bízta meg Fejérdy Pál Dékán. A Tanszék ma Magyarországon az egyetlen ilyen jellegű oktatási intézmény.

Eddigi vezetőink:

Tanlabor:

  • Hattyasi Lajos 1900-1919.
  • Salamon Henrik 1919-1922.
  • Máthé Dénes 1922-1945.
  • Földvári Imre 1945-1968.
  • Huszár György 1968-1977.
  • Götz György 1977-2001.
  • Tóth Pál 2001.
  • Kivovics Péter és Kóbor András 2001-2011.

Tanszék:

  • Márton Krisztina 2011-