A Semmelweis Egyetemen működő Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága számos európai és Európán kívüli intézménnyel tart szoros kapcsolatot, melynek keretében számos kutatói csereprogram működik. Ehhez szorosan kapcsolódik az egyetemen működő Európai Programiroda, mely az Európai Unió mobilitási programjaival (Erasmus, Leonardo) kapcsolatos szervezési feladatokat koordinálja. Ezáltal széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer alakult ki, melynek nagy szerepe van a doktori képzés és a kutatói munka nemzetközi szinten tartásában.

A Doktori Iskola PhD hallgatóinak lehetősége van külföldi részképzésre, mely alatt a hallgatói jogviszonyuk nem szünetel. A hatályos Szabályzat szerint a külföldi részképzés időtartama nem haladhatja meg a doktori képzés 50%-át. Ha a külföldi tartózkodás alatt a hallgató a vendéglátó intézettől nem részesül ösztöndíjban vagy egyéb személyes juttatásban, akkor a külföldi részképzés idejére az állami ösztöndíja folyósítható maximum 12 hónapig (ha 6 hónapnál hosszabb a részképzés, akkor az ösztöndíj a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára fizethető).

A SE doktori képzésében résztvevő kutatók számos nemzetközi konferencia szervezésében vesznek részt, ezek közül kiemelkedő fontosságú az évente megrendezett Semmelweis Symposium.

Évente kerül megrendezésre a PhD-napok elnevezésű tudományos fórum is, melyen egyre több külföldi előadót, kutatót láthatunk vendégül.. A Semmelweis Egyetemen közös kutatások is folynak nemzetközi kutatólaborokkal, lehetővé téve a DI hallgatói számára közös kutatásban való részvételt. Ezáltal a PhD fokozat akár közös, mindkét egyetem által kiadott formában is megszerezhető.

Évente 3 alkalommal utazási pályázaton vehetnek részt a PhD hallgatók, amelyek lehetőséget teremtenek arra , hogy nemzetközi tudományos programokon vehessenek részt.