Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Elnöki köszöntő

A Semmelweis Egyetem speciális orvos és egészségtudományi szakegyetem, amelyen az oktatás-kutatás egysége kiegészül a gyógyítási feladatokkal. Posztgraduális képzését két terület képezi, a szakember képzés és az 1993 óta akkreditált PhD képzés folyik. Míg az előbbi kompetens, a betegellátásban magas szinten önállóan tevékenykedni képes szakembereket képez, addig a PhD programban önálló kutatómunkára képes tudományos kutatókat képzünk.

A Semmelweis Egyetem a legtöbb nemzetközi egyetemi rangsorban nincs a világ 500 legjobbnak tartott egyeteme között, de ez nem teljesítményének, hanem kis méretének és szakegyetem mivoltának köszönhető. A specializált egyetemek nemzetközi rangsorában már megtaláljuk egyetemünket a legjobb 200 között, amit nemzetközileg jegyzett kutatásaival ér el. Orvostudományi kutatásainkat több mint 900 minősített kutató-oktató valósítja meg egyetemünkön, amely hatalmas kutatási potenciált jelent. A nyolc  doktori iskolánkban közel 50 PhD programban 200 aktív témavezető foglalkozik több mint 600 ösztöndíjas PhD hallgatóval. A PhD programban nagyszámú egyéni fokozatszerző vesz részt, többségük az oktatói utánpótlást jelentő klinikusok közül kerül ki. Doktori Iskoláink magas színvonalú diplomát biztosítanak, ami kiemelkedő kutatási sikereknek és a magas mércének tudható be. Évente 110-130 PhD diploma átadására kerül sor, a fokozatszerzési arány a hazai összehasonlításban kiemelkedően magasnak számító 60-70%-os, így 2020-ban évente  164 állami ösztöndíjas helyet sikerült szereznünk.

Egyetemünk tudományos teljesítménye az MTA elemzése alapján kiemelkedő: a több mint 1300 kutató (fokozatot szerzett kutató és PhD hallgató) 10 akadémiai kutatóhelyet és 9 Lendület programot nyert el, amelyhez csatlakozik 60-70 kutatási pályázat és program. Ezek sikere a témavezetők és a programon dolgozó PhD hallgatók együttes munkájának köszönhető. Ezért tud a Semmelweis Egyetem évente 5-600 idegen nyelvű publikációt készíteni, amelyek magas impaktfaktorú folyóiratokban jelennek meg, ebből keletkezik évente 5-10 szabadalom és ezért idézik a Semmelweis Egyetemi közleményeket évente 2500-3000-szor a nemzetközi irodalomban.

Mint ahogy az orvostudományokban szerzett, úgy PhD diplomáink is elismertek külföldön, az ezzel rendelkezők Európa és a nagyvilág vezető kutatóhelyeihez, egyetemeihez kapnak belépőjegyet. Mi azonban azt szeretnénk, ha legjobb PhD fokozatot szerzetteink a Semmelweis Egyetemen teljesítsék ki karrierjüket egyetemi oktatóként vagy sikeres kutatóként.

Doktori Iskoláinkban nem könnyű a fokozatszerzés, PhD hallgatóinknak nem kínálunk könnyű utat a diplomáig, mert célunk az, hogy nemzetközi szinten versenyképes diplomát nyújtsunk. Ezért elsősorban azokat várjuk képzési programjainkba, akik nem rettennek meg a kihívásoktól és a kemény munkától. Akik viszont mindezt vállalják, azok számára a tudomány csodálatos univerzuma és nagy álmok megvalósításának lehetősége nyílik meg.