Cím: Budapest VIII., Balassa u. 6.
Telefon: +36 1 210 03 30 /51201
E-mail: parcsami.gaborne@med.semmelweis-univ.hu
Könyvtáros: Parcsami Gáborné
Nyitva tartás: Munkanapokon 7.30-15.30 óráig

Szolgáltatások: A könyvtárban csak a klinikai dolgozók kölcsönözhetnek könyveket, a hallgatók és a külsősök helyben használhatják a könyvtári dokumentumokat. Mivel folyóirat, szakdolgozat nem kölcsönözhető, fénymásolásra van lehetőség. Könyvtárak könyvtárközi kölcsönzéssel kérhetnek könyveket. A könyvek kölcsönzési ideje egy hónap.

neur_konyvtar

A könyvtár története: Az intézmény könyvtárának története 1908. november 1-jéig, a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Ideg- és Elmekórtani Klinika megnyitásáig vezethető vissza. Az alapító igazgató Moravcsik Ernő Emil kötelességének érezte, hogy a gyógyításon kívül a tudományos kutatásnak is helyet adjon. A részletes történeti leírás a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Könyvtárának történeténél olvasható.

1957-ben a két klinika kettévált: Budapesti Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai és Neurológiai Klinikára. A Neurológiai Klinika Horányi Béla professzor vezetésével működött tovább.Az 1957. május 28-tól keltezett leltárkönyv tanúsága szerint a könyvtár 1960-ban 167 db könyvvel rendelkezett. A könyvtár a főépület alagsorában működött a klinika 1982-ben kezdődő rekonstrukciója előtt, a könyvtáros személyéről 1983-ig nincs írásos feljegyzés – ekkortól Pöhm Béláné kezelte az állományt. 1992-ben Bakonyi Zsuzsa vette át a könyvtár vezetését, ami a D épület földszintjén egy betegszobában tartott nyitva. 1994-ben a Neurológiai Klinika Könyvtára – a Pszichiátriai Klinika Könyvtárával együtt – beköltözött a felújított főépület második emeletén található, Füvészkertre néző könyvtárterembe. Ekkor 1 724 db könyv 844 db és folyóirat képezte a leltárt. Bakonyi Zsuzsa 1996-ig gondozta az állományt. Őt követően a könyvtárat több személy vezette: Tóth Ágnes, Mihály Anna, Budavári Miklósné, és Grőb Rita, egészen 2008. november 1-jéig. A 100 éves évforduló után a Neurológiai Klinika igazgatója, Bereczki Dániel professzor Parcsami Gábornét bízta meg a könyvtár vezetésével. A könyvtári állomány ekkor 842 db könyvből és 1 989 db folyóiratból állt.