A Budapesti Egyetem az ideg- és elmebetegségek oktatására 1882-ben alapított tanszéket. Az Ideg-­Elme­kór­tani Klinika Moravcsik Ernő útmutatása alapján a Külső Klinikai Tömb kialakításával egyidőben, a Füvészkert szomszédságában épült fel. A munkálatok 1906 őszétől 1908 novemberéig tartottak. A klinika első igazgatója Moravcsik professzor volt, utána Schaffer Károly, Benedek László, Horányi Béla és Nyírő Gyula vezette a tanszéket. 1957-ben vált külön először a neurológia és pszichiátria, később azonban, mint I. és II. Sz. Ideg-­Elme­gyó­gyá­szati Klinika folytatta működését. 1976-tól a neurológiát és a pszichiátriát egy épületben működő, szak­mai és igazgatási szempontból különálló két intézményben művelik. A Neurológiai Klinika igazgatója 1975-1993 között Csanda Endre, 1993-2007-ig Szirmai Imre volt. 2007-től a klinikát Bereczki Dániel vezeti.

A klinika 90 aktív ágyon állandó felvételes rendszerben végzi az V., VIII. kerületek, a ráckevei és az érdi kistérség akut ellátását. A 6 ágyas szubintenzív részleg  kezeli az acut ellátást igénylő neurológiai betegeket, beleértve az agyi ischaemiák thrombo­lysisét. A stroke betegség mellett az idegrendszeri degeneratív betegségek, mozgászavarok, dementiák, izom-, neuroimmu­noló­giai, neurogenetikai daganatos, fájdalom-, epilepsziás és a környéki idegrendszeri betegségek gyógyítása folyik. 1975-től működik „Par­kinson-központ”. A klinika 12 speciális ambulancián fogad cerebrovascularis, fejfájás-, epilepszia-, Par­kin­son-­beteg­ség­ben, kognitív zavarokban, izom- és perifériás kórképekben szenvedő, öröklődő idegrendszeri betegségekben szenvedő, továbbá sclerosis multiplexes betegeket. A klinikán liquor-, ultrahang-, elektrofiziológiai (EEG-EMG és kiváltott válasz diagnosztika, tremorvizsgálat, nystagmographia) laboratórium, pszichológiai, valamint neuro­pato­lógiai és immunhiszto­kémiai kutatólaboratórium működik. 2001-től a Schaffer Károly Klinikai Neuropatológiai Laboratórium a prion­betegségek központja a II. Sz. Patológiai Intézettel együttműködésben. Az elektro­fizio­lógiai (EEG, kiváltott válaszok, EMG és trans­crani­alis mágneses ingerlés), valamint ultrahang-­labora­tórium (színes Doppler, transcranialis Doppler, perifériás idegek ultrahang-vizsgálata) járóbete­geket is vizsgál. Külső intézményeket is kiszolgál a specializált liquor­laboratórium. Az MRKK és a Radiológiai Klinika látja el a képalkotó diagnosztikát. Logopédus, klinikai pszichológus és gyógytornász segíti a beteggondozást.

A Neurológiai Klinika a Semmelweis Egyetem egyetlen graduális és posztgraduális neurológiai képzést nyújtó intézete. A klinikán évente kb. 1000 V. és VI. éves ÁOK magyar, angol és német nyelvű hallgató valamint FOK IV. éves magyar, angol, német nyelvű hallgatók graduális neurológiai oktatása folyik. A magyar és angol nyelvű évfolyamok számára, az ötödéven a teljes évfolyam számára a neurológiai oktatás 1997-től, illetve 1998-tól egyéves, a német évfolyam oktatása 2001-től szintén két szemeszteres rendszerben folyik. Neurológiából évente 10–15 szakdolgozat és néhány rektori pályázat készül. A klinika irányítja a Semmelweis Egyetem régiójában a rezidensképzést (évente 15–20 belépő orvos). Évi 8–10 szakorvosjelölt vesz részt gyakorlati képzésben a klinikán 4–6 hónapon keresztül. A klinika neurológusok számára rendszeresen szervez továbbképző tanfolyamokat. A klinika önálló PhD programjával 2000- ben csatlakozott az egyetemi dok­torképzéshez. A program címe: „Klinikai neurológiai kutatások”, melynek programvezetője Prof. Dr. Szirmai Imre.

A tudományos kutatás főbb területei: Parkinson-kór, agyi vérkeringési zavar, az idegrendszer degeneratív betegségei, prion-betegségek, kognitív zavarok és aphasia, önálló fejfájás-betegségek, izom- és perifériás idegbetegségek, neuroimmunológiai kórképek. Az egyetemek közötti szerződések alapján külföldi és magyar intézményekkel tartunk fenn tudományos együttműködést. A Klinikán 2009-ben bejegyzésre került „Az Ideggyógyászat Jövőjéért Közhasznú Alapítvány” a neurológiai betegellátás, oktatás és kutatás fejlesztésére. A Schaffer Károly Emlékére Alapítvány 2001-ben pályázatot alapított a klinikai neurológiai kutatások tárgykörében eredményes fiatal kutatók részére.