A Neurológiai Klinika a Semmelweis Egyetem egyetlen graduális és posztgraduális neurológiai képzést nyújtó intézete. A klinikán évente kb. 1000 V. és VI. éves ÁOK magyar, angol és német nyelvű hallgató valamint FOK IV. éves magyar, angol, német nyelvű hallgató graduális neurológiai oktatása folyik.

A magyar és angol nyelvű évfolyamok számára, az ötödéven a teljes évfolyam számára a neurológiai oktatás 1997-től, illetve 1998-tól egyéves, a német évfolyam oktatása 2001-től szintén két szemeszteres rendszerben folyik. Neurológiából évente 10–15 szakdolgozat és néhány rektori pályázat készül.

A klinika irányítja a Semmelweis Egyetem régiójában a rezidensképzést (évente 15–20 belépő orvos). Évi 8–10 szakorvosjelölt vesz részt gyakorlati képzésben a klinikán 4–6 hónapon keresztül. A klinika neurológusok számára rendszeresen szervez továbbképző tanfolyamokat. A klinika önálló PhD programjával 2000- ben csatlakozott az egyetemi dok-torképzéshez. A program címe: „Klinikai neurológiai kutatások”.