Az Ideggyógyászat Jövőjéért Közhasznú Alapítvány”

 Székhelye: Semmelweis Egyetem ÁOK Neurológiai Klinika, 1083 Budapest, Balassa u. 6.

Az alapítvány célja a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. Törvényben megjelölt közhasznú tevékenységek közül:

 •  egészségügyi habilitációs tevékenység
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Ezen fő célokon belül többek között:

 •  segíti az orvosok, orvostanhallgatók, ápolók, egészségügyi szakdolgozók képzését és továbbképzését
 • kutatásokat, tudományos konferenciákat szervez és finanszíroz
 • céljainak megvalósításához szükséges kiadványokat, folyóiratokat, tudományos munkákat ad ki, illetve ezek kiadását támogatja
 • bekapcsolódik a hazai felsőoktatásba és a posztgraduális képzésbe
 • ösztöndíjakat adományoz
 • szervezi a kutatók és az oktatók, orvostanhallgatók, nővérek és egyéb egészségügyi szakdolgozók nemzetközi kapcsolatait
 • tanulmányutakat szervez, fejleszti a vendégkutatói kapcsolatokat
 • támogatást nyújt a neurológiai oktatás, kutatás, és betegellátás műszerezettségi színvonalának emeléséhez, informatikai rendszerének fejlesztéséhez

Köszönettel vesszük, ha támogatni kívánja céljainkat. Az alapítvány adatai:

AZ IDEGGYÓGYÁSZAT JÖVŐJÉÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1083. Budapest, Balassa u. 6.
Adószám: 18198915-1-42
Sorszám (Fővárosi Bíróság): 10730
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-33759964

 Tisztelettel:

Dr. Bereczki Dániel
egyetemi tanár
az Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az Ideggyógyászat jövőjéért Közhasznú Alapítvány tevékenységei