A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Szenátus az egyetemmel munkaviszonyban nem álló, óraadóként rendszeresen előadást és gyakorlatot tartó oktatók részére

  • magántanári,
  • címzetes egyetemi docensi,
  • címzetes egyetemi tanári, valamint
  • mesteroktatói

címet adományozhat tevékenységük elismeréseként. A címek viselőinek szakterületükön előadás-hirdetési joguk van.
A Szenátus az egyetemen tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző tanár részére

  • mestertanári címet adományozhat.

A fenti címek adományozásának feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat II.4. rész 11., 12. és 14. §-a tartalmazza, az adományozásra vonatkozó javaslatot évente egy alkalommal az oktatási-kutatási szervezeti egységek vezetői tehetnek.

A javaslatokat – megfelelő indoklással ellátva – 2024. május 3-ig az illetékes kar dékánjához kérjük megküldeni digitalizált (szkennelt) formában az alábbi tájékoztatóban szereplő e-mail címre. A HROnline rendszert használó szervezeti egységek a javaslati űrlapokat a HROnline rendszeren keresztül szíveskedjenek megküldeni.

Javaslattételi űrlapok (kérdőívek): 

Együttműködésüket köszönjük. 

Semmelweis Egyetem

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság