A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a Szenátus Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat annak a személynek, aki főiskolai vagy egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik.

Az idei évben Professor Emeritus címre vonatkozó előterjesztést olyan személyre lehet benyújtani, aki a hetvenedik életévét 2024. július 1-je és 2025. június 30-a közötti időszakban tölti be, és erre tekintettel oktatói jogviszonyát legkésőbb a hetvenedik életévének betöltésekor megszüntetik. Az SZMSZ II.4. rész 13. § (3) bekezdése értelmében olyan személyre is be lehet nyújtani javaslatot, aki a hetvenedik életévét a fenti időszakot megelőzően töltötte be.

A javaslatot valamennyi felterjesztés esetén az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság honlapján közzétett űrlap kitöltésével, szakmai indokolást is feltüntetve, a titkarsag.human@semmelweis.hu e-mail címre kérjük legkésőbb

2024. február 28. napjáig

benyújtani.

Mellékletek