Az SE HÖK Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban: SE HÖK EB) az SE HÖK, valamint az SE HÖK
valamennyi testületének, bizottságának, valamint részönkormányzatának és az azok által létrehozott
bizottságok munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott legfeljebb 6 tagú testület.

Jelenlegi tagok:

 Név E-mail Pozíció
Kovács Kármen Kitti E-mail elnök
Nagy Tamás E-mail tag
Veszteg Regina E-mail tag